Mattias Svensson - 23 januari, 2009

Interpellera gärna till ansvarig byrådirektör

Interpellera gärna till ansvarig byrådirektör angående, med hjälp av eterburen elektronisk sökteknik, definitionen “föräldratelefon”, vilket bör ge resultat - försåvitt förfrågan skett genom relevanta myndighetskanaler - att “föräldratelefon” redan är ett vedertaget begrepp av för denna fråga ej tillfrågade remissinstanser (Barnens Rätt I Samhället, BRIS, samt Rädda Barnen). Obstruktion föreligger ej.

Herr Klokbok har översatt gårdagens bloggpost om föräldrastöd här på Neobloggen till kanslisvenska. Obetalbart!

Andra som suckade över gårdagens förslag var HAX, Holdstock  och Westerberg.


Warning: Undefined variable $media in /sites/magasinetneo.se/web/wp-content/themes/neo/functions.php on line 218