Mattias Svensson - 23 januari, 2009

Ideologins roll

Fördelen med debatter på nätet är att det kan komma någon annan och fylla i mycket bättre vad man menar. Så har den kloka Sophia Blomqvist på Dexion sammanfattat och utvecklat ideologins praktiska betydelse i politiken:

Politik är en ständig ström av frågor, en oändlig ström av människor som av olika anledningar och med olika väl underbyggda skäl önskar att åtgärder skall vidtas. Har man inte minst ena handen fast på den ledstång som ideologin och värderingar utgör så är man snart vilse.
Ideologi är Ariadnes tråd i politiken som politikerna behöver för att inte gå vilse men den är också det ledband som vi medborgare behöver för att i förväg kunna bedöma vart de politiker som ber om vårt förtroende vill gå, men också vilken väg de på ett ungefär kommer att välja.
Att därmed säga att jag är för A men väljer B för att i nästa mandatperiod kunna välja C som jag också är för är inte bara att klippa Ariadnes tråd och att kasta ut nystanet genom dörren. Det är också att be om att förlora människors förtroende. Att säga, jag är inte pålitlig.

En god poäng. Detta apropå min fundering om varför att ”göra ingenting” är en förbjuden tanke i regeringskretsar, och det vidare meningsutbytet med SvD:s Sanna Rayman som svarade här och här.


Warning: Undefined variable $media in /sites/magasinetneo.se/web/wp-content/themes/neo/functions.php on line 218