Johan Ingerö - 12 oktober, 2010

Hur länge hade de franska kåkstäderna fått stå i SoFo?

Min franska är inte tillräckligt välutvecklad för att jag ska kunna följa landet via dess egna medier. Därför har jag inte kunnat göra mig en egen uppfattning om vad som egentligen har sagts/inte sagts om de läger som rests av i första hand romer och andra resande. Men givet hur fransk politik har låtit tidigare så tvivlar jag inte på att vissa politiker har uttryckt sig nedsättande, fördomsfullt eller rent rasistiskt. Men om vi backar bandet och går rakt på själva sakfrågan: Hur många menar egentligen att lägren borde ha fått stå kvar, och hur många hade accepterat något liknande  sina egna hemkvarter? Det kan ju inte råda något tvivel om att tiotusentals lägerboende rimligen måste ge upphov till såväl oroligheter som sanitära olägenheter. Man kan kritisera det franska tonläget, men går det att med någon slags bibehållen trovärdighet argumentera mot problemformuleringen? Lås oss göra ett tankeexperiment. Om en stor grupp – oavsett etnicitet, religiös tillhörighet etc – hade försökt bygga en kåkstad på Södermalm, denna välbeställda och samtidigt vänsterlutande stadsdel: hur hade de boende reagerat? En ledtråd får vi genom turerna kring Stadsmissionens hjälpverksamhet för hemlösa. För några år sedan flyttade en del av verksamheten in vid Mariatorget, och omgående började klagomålen hagla från den palestinasjalsbehängda urbefolkningen. "Dc hemlösa skräpar ner! De stjäl saker!" Och nu åker verksamheten slutligen ut. Den har fått "bättre lokaler" på annat håll. Då är det ändå en viss skillnad mellan Stadsmissionens hjälpverksamhet och regelrätta kåkstäder. Min slutsats är att fransmännen inte är mer hårdhjärtade än svenskar. De beter sig exakt som vi hade gjort i motsvarande situation. Det pirrar säkert härligt i magen på dem som på exempelvis Expressens ledarsida får representera De Goda gentemot De Onda. Men det hindrar inte att de är hycklare. Och beviset är att vi aldrig lär få läsa några hipster-liberala ledare om den unkna människosynen på Södermalm.
Warning: Undefined variable $media in /sites/magasinetneo.se/web/wp-content/themes/neo/functions.php on line 218