Mattias Svensson - 28 oktober, 2011

Håkan Juholt om farorna med invandring

”Den fråga du tar upp är väldigt viktig. Den handlar om att regeringen inte har ordning och reda på arbetsmarknaden. Jag uppmärksammade detta i Almedalen. Det visade sig att 55 av 55 granskade företag på något sätt bröt mot de avtal som Migrationsverket hade tecknat för att få gästarbetare att komma till vårt land och arbeta.

Det var 55 av 55, alltså 100 procent, som bröt mot avtalet. Det handlar om sämre arbetsmiljö, arbetsvillkor, arbetstider men också löner. Det är en aktiv lönedumpning som regeringen låter ske. Det tycker jag är fel.”

Så löd Håkan Juholts replik (anf 16) till Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson i riksdagens partiledardebatt 12 oktober. Som Tyra påpekar i en kommentar till min förra bloggpost om Håkan Juholts slirande på sanningen verkar detta vara ännu ett fall.

Här är nämligen källan, Hotell och restaurangfacket följde på Migrationsverkets uppdrag upp ett antal arbetsplatser där man anlitat utländsk arbetskraft.

Det första vi kan konstatera är att det var 54 arbetsplatser, inte 55 som Juholt anger. Allvarligare fel, liknande dem som Håkan Juholt väljer att exemplifiera med, hittades vid 33 av de 54 arbetsplatserna. Det handlar om felaktiga löner, ofullständiga lönespecifikationer och anställningsbevis, felaktig semesterersättning/semesterlön, felaktig arbetstid såsom övertid och mertid samt dygns- och veckovilan, felaktig Ob-ersättning, felaktigt kostavdrag. Rapporten är förvisso oklar eftersom något slags regelbrott som kunnat klaras upp på plats vid första besöket har konstaterats på fler arbetsplatser än de 33 fall som drivits vidare. När Hotell- och restaurangfacket sammanfattar rapporten hävdar de dock inte att samtliga arbetsplatser som fick anmärkning, vilket alltså varit Juholts retoriska poäng: ”Av de 54 restauranger som HRF besökt och som Migrationsverket beviljat arbetstillstånd till var nästan ingen prickfri.”

Men framför allt. Väldigt få av de arbetsplatser som Hotell- och restaurang valde att besöka, och som alltså var utvalda för att de alla hade gästarbetare, hade problem med just gästarbetarna. I sex av fallen handlade de allvarligare anmärkningarna om gästarbetaren, vid ytterligare 13 rörde anmärkningarna både gästarbetare och övrig personal. I 14 av fallen rörde anmärkningarna enbart den övriga personalen (se sid 5 i rapporten). Det senare kan knappast räknas som brott mot ”de avtal som Migrationsverket hade tecknat för att få gästarbetare att komma till vårt land och arbeta”, vilket är vad Håkan Juholt alltså kritiserat hos samtliga arbetsgivare. Tvärtom har de 14 arbetsplatserna ihop med de 21 där fallen inte gått vidare alltså inga allvarligare anmärkningar rörande arbetskraftsinvandrare. Hundra procent var i själva verket mindre än hälften.

Att hotell- och restaurangfacket ändå vill tolka resultatet som att det är just arbetskraftsinvandringen som orsakar fusk och slarv med löneavtalen framgår redan i projektets hypotes (sid 1). De har så klart en poäng i att personer vars rätt att vistas i Sverige är knuten till en specifik arbetsplats har en svagare förhandlingsposition och att det är viktigt att fackliga organisationer ser till att personalen inte utnyttjas. Men resultatet i deras rapport kan lika gärna tolkas som att detta är lika mycket ett branschproblem som ett invandringsproblem. Och hur solidariskt vore det att stänga möjligheten för människor att alls få komma in på den svenska arbetsmarknaden?

Det som i vilket fall som helst är uppenbart är att Socialdemokraternas partiordförande Håkan Juholt snarare än att tolka slutsatserna från en undersökning gjord utifrån en förutfattad hypotes med viss försiktighet, istället gått längre. Nästan alla arbetsplatser blev för Juholt precis alla. I Juholts retorik låter det också som att det handlar om betydligt värre överträdelser än ofullständig lönespecifikation eller felaktig kostersättning. Och framför allt, brott mot kollektivavtalsregler i allmänhet, många enkelt ordnade och/eller för inhemsk arbetskraft, blev i Juholts retorik brott mot Migrationsverkets regler. Detta i en replikväxling med Jimmie Åkesson som gör just arbetskraftsinvandringen till problemet.


Lämna en kommentar


5 kommentarer

 1. Erik says: 30 oktober, 2011 kl. 18:54

  Ja Juholt borde vara mer noggrann med fakta och hur han uttrycker sig.

  Att mer än var tredje arbetsplats hade så stora problem relaterat till gästarbetares villkor att man var tvungen att ta fallen vidare är väl illa nog?

  Sedan är det den moraliska aspekten, att ta hit okvalificerad arbetskraft utifrån samtidigt som vi har stor arbetslöshet, folk som får gå i meningslös FAS-3-verksamhet.

  Svara
 2. Per Hagwall says: 28 oktober, 2011 kl. 12:05

  Jag får nog revidera vad jag skrev tidigare. Av kommentatorerna till det här inlägget behöver 50% uppenbart glasögon.

  Svara
 3. Viktor Tullgren says: 28 oktober, 2011 kl. 11:36

  Typsikt att du också ljuger Matttias. Fast annat kunde man ju inte förvänta sig du har ju svårt för det här med sanningen. Juholt har fel det var inte 55 av 55 besökta. Det var 54 av 54 besökta. Alltså inte som du säger 54 av 55 besökta. Läs rapporten själv.

  Svara
  • Mattias Svensson says: 28 oktober, 2011 kl. 11:57

   Jag har aldrig påstått att det skulle vara 54 av 55. Jag konstaterar bara att Juholt tog fel på antalet besökta arbetsplatser. Inget stort fel. Rapporten är precis som jag skriver oklar med vad det är för typ av förseelser och om alla arbetsplatser begått något fel. Sammanfattningen från Hotell och restaurang skriver ”nästan alla”. Och det stora frågetecknet är förstås hur man får kollektivavtalsbrott som skett mot annan personal men inte gästarbetarna att ändå handla om de senare.

   Svara
 4. Per Hagwall says: 28 oktober, 2011 kl. 11:17

  Men vafan, nu går det inte längre att skylla på slarv och önsketänkande från Juholts sida, det handlar om medveten lögn. Han använde samma siffror i Almedalen och fick då omedelbar kritik och började som vanligt påstå att han inte sagt det han sagt. http://www.expressen.se/nyheter/1.2493681/hakan-juholts-dubbelfel
  Och när jag ändå är på tråden, här utreder jag statistiken om barnen som inte såg svarta tavlan eftersom deras föräldrar inte hade råd med glasögon: http://www.newsmill.se/node/38110

  Svara