Paulina Neuding - 6 november, 2009

Gasen i botten!

Med anledning av att den svenska regeringen nu har sagt ja till Nord Streams gasledning i Östersjön: I Neo nr 3 i år skriver Edward Lucas, Central- och Östereuropakorrespondent för The Economist, om hur ryska pengar köper politiker, tjänstemän och journalister i Väst. Olle Rossander granskar de intressen som ligger bakom planerna för gasledningen och Karin Svanborg skriver om hur ryska företag, bland annat Nord Stream, lobbar mot Bryssel. Det är en för svensk media unik granskning, men tyvärr ingen uppmuntrande läsning.  

Alla texter ligger här


Warning: Undefined variable $media in /sites/magasinetneo.se/web/wp-content/themes/neo/functions.php on line 218