Mattias Svensson - 23 februari, 2009

Från samhällsförfall och kriminalitet till hemorrojder

Imorgon sveper en flodvåg av billiga böcker över landet. Inga problem tänker du kanske – en ansvarslös och lättjefull liberal hållning i ett historiskt perspektiv.

Forskningen har trots allt konstaterat att överdrivet läsande är korrelerat till sjukdomar som förkylningar, gikt, förstoppning och hemorrojder, liksom med hypokondri, nervklenhet, epilepsi, melankoli och förhöjd känslighet. Den som läser blir isolerad och deprimerad, romanerna innehåller ett fullkomlighetsideal som gör läsaren (särskilt kvinnor) olyckliga. Därtill uppmuntrar läsningen till kriminalitet, även mord. I förlängningen hotar även samhällets förfall och upplösning.

Så här ser vi naturligtvis inte på romanläsandet idag. Men en gång i tiden förknippades romanläsandets enkla nöje med alla de tankebilder som alarmister idag överfört på nya fenomen. En utomordentlig genomgång har gjorts av Hanna Östholm ”Syndafloden från tryckpressarna – ’skräpkulturens’ tidlösa farlighet” Tvärsnitt 2:2000.

Numera är såväl kvinnor som män betrodda att botanisera bland morgondagens utbud på bokrean utan både varningstexter och restriktioner. Till den amerikanska nivån på civilisationen, kombinerade kvällsöppna boklådor och barer där man kan avnjuta sina inköp med en cocktail, har vi dock en bit kvar.

(Apropå kroppsideal förr och nu har Isobel en fundering.)


Lämna en kommentar