Ivar Arpi - 10 december, 2014

Folk känner lukten ändå, MUF

Under eftermiddagen har jag haft en belysande diskussion med Oliver Rosengren som sitter i MUF:s förbundsstyrelse (och är medförfattare till helgens debattartikel av MUF som syftade till att läxa upp borgerligheten i migrationsfrågan). Orsaken till ordväxlingen är min artikel om Migrationsverket. Rosengren kritiserar min artikel för att den riskerar att påverka opinion för öppenhet negativt. Jag ställde då frågan: Bör man avstå att lyfta fram fakta om det påverkar opinionen på "fel sätt"? På det svarade Rosengren ja, med brasklappen "om man skriver för att påverka". Inte heller anser Rosengren att det är lyckat att skriva om situationen på Migrationsverket, eftersom det i hans mening inte kommer leda till att "reformera arbetsmarknad och bostadsmarknad". Jag borde alltså ha avstått från att skriva artikeln, eftersom den inte påverkar opinionen i enlighet med MUF:s vision. Jag tycker att diskussionen illustrerar ett problem i MUF, som även deras debattartikel häromdagen visade prov på, nämligen att man tillåter ideologi att gå så långt före att man tappar verklighetskontakten. (Vilket Sanna Rayman visade förtjänstfullt i sin replik till MUF.) Om något inte går i linje med ideologin man bekänner sig till, ska man ignorera det, och gärna ignorera det med väldigt hög röst. Det går dock rakt emot min egen uppfattning om att politik måste utgår från verkliga problem och reella utmaningar för att vara relevant. Det innebär inte att man ska ge upp sin ideologiska kärna. Men en hundlort är en hundlort, även om man rullat den i sitt favoritglitter. Och man bör nog akta sig så att man inte börjar älska sina egna ideologiska uppfattningar så mycket att man tycker att det är omoraliskt att beskriva verkliga problem. Folk känner lukten ändå. Det är dessutom lite ironiskt att det just är MUF som tycker att man inte bör skriva kritiskt om problem på en statlig myndighet. När blev det Moderata Ungdomsförbundets linje att statliga myndigheter skulle fredas från kritik?
Warning: Undefined variable $media in /sites/magasinetneo.se/web/wp-content/themes/neo/functions.php on line 218