Mattias Svensson - 11 maj, 2013

Chansen till en social Centerdiskussion

Centern hade ett välgenomtänkt och moget förslag till idéprogram. Friheten som politiskt kardinalvärde knöts snyggt till andra värden som rättvisa och trygghet, bland annat genom påpekandet att få saker skulle jämna ut inkomsterna globalt som fri handel. Idéprogramsgruppen var inte heller rädda för att konkretisera några friheter som borde öka, exempelvis rätten att röra sig över gränser eller leva ihop.
Förslaget skreks tyvärr bort i en moralpanik kring lösrycktheter och illvilliga tolkningar. Synd på ett bra försök. Jag tror att många i efterhand skäms över tonläget och resultatet.
Nu finns en ny chans. Inte minst de som efterlyste ett mer socialt perspektiv borde vara stolta över Centerns ungdomsförbund. De har tagit sig an hur vi kan komma bort från en förbudslagstiftning kring narkotika som skapar utanförskap och dödsfall i Sverige, och organiserad brottslighet, sönderfallande rättsstat och mordvågor internationellt.
Jag är inte särskilt förtjust i de restriktioner som föreslås ersätta dagens förbud mot cannabis, men det är världens upplägg för en god diskussion i en viktig social fråga som rör allt ifrån drogmissbrukares utanförskap till rättsväsendets resurser och organiserad brottslighet i andra länder. Jag hoppas att den kan föras i det tonläge och den respekt som frågan förtjänar, både i Centern och i den bredare samhällsdebatten.


Lämna en kommentar