Mattias Svensson - 8 december, 2009

Bara politiskt ledarskap kan ändra normer, tycker…

Staten borde … medverka till att bryta destruktiva normer och strukturer som håller tillbaka människors möjligheter till självförverkligande. Jämställdheten kommer inte att växa fram av sig själv över tid och normer kommer inte att upplösas spontant, sådant kräver ledarskap och bra förebilder. I detta fall politiskt ledarskap.

Vem tror ni ligger bakom ovanstående myndighetsnormerande resonemang (f ö ett argument för att tvångsdela föräldraförsäkringen)?

1. Yvonne Ruwaida

X. Gudrun Schyman

2. Niklas Wykman, MUF


Lämna en kommentar