Warning: Undefined array key "rc" in /sites/magasinetneo.se/web/wp-content/themes/neo/header.php on line 22
» Sidan kunde inte hittas
 

Warning: Undefined variable $before_loop in /sites/magasinetneo.se/web/wp-content/themes/neo/index.php on line 39

Warning: Undefined variable $l1 in /sites/magasinetneo.se/web/wp-content/themes/neo/index.php on line 137

Warning: Undefined variable $l2 in /sites/magasinetneo.se/web/wp-content/themes/neo/index.php on line 139

Nacka kommun väljer ÅF för Mötesplats Nacka

Under de närmaste tre åren ska ÅF och arkitektbyrån Dissing+Weitling ta fram underlag för planerna för Nacka centrum, där trafiken flyttas under jord och Nackaborna får ett 300 meter långt park- och stadsrum.

När tunnelbanan förlängs till Nacka blir den nya slutstationen Nacka centrum en viktig bytespunkt. För att möjliggöra den nya infrastrukturen och Nackas stadsutveckling förflyttas Värmdöleden i sidled vid Nacka forum. Dessutom kommer en ny underjordisk bussterminal att byggas och hela området, ca 300 meter, däckas över för att ge plats åt parker, torg och bostäder.

ÅF är generalkonsult för projektet och genomför det tillsammans med danska arkitektbyrån Dissing+Weitling. I uppdraget ingår att ta fram underlag för detaljplan, systemhandlingar och vägplan inklusive en MKB (miljökonsekvensbeskrivning).

”Det är spännande att vara med i nästa fas av den omfattande omvandling som Nacka kommun gör. ÅF har varit med från idéstadiet för Mötesplats Nacka, och vi ser fram emot att realisera skisserna och visionen om en attraktiv stad där människor vill bo, vistas och resa”, säger Mats Påhlsson, divisionschef ÅF Infrastructure.

Uppdragets omfattning bedöms till mellan 50 och 100 MSEK och beräknas löpa under tre års tid, där 90 procent av arbetet utförs under de första två åren. Projektet genomförs i samarbete mellan Nacka kommun, Trafikförvaltningen och Trafikverket.

”I Mötesplats Nacka river vi barriärer, knyter samman stadens delar och lägger grunden för ett bättre resande. Vi bidrar till att skapa en attraktiv och hållbar plats som både i sin utformning och funktion uppfattas som Nackas centrum”, säger Anna-Maria Erlandsson, ansvarig projektledare på Nacka kommun. 

Mats Påhlsson
Divisionschef ÅF Infrastructure
Mob: + 46 70 534 64 00, mats.pahlsson@afconsult.com

ÅF är ett ingenjörs- och konsultföretag med uppdrag inom energi, industri och infrastruktur. Sedan 1895 har vi bidragit till våra kunders utveckling och framgång. Genom att kombinera olika teknikområden och kompetenser skapar vi innovativa, lönsamma och hållbara lösningar för en bättre framtid. Vår bas är i Europa men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.

ÅF - Innovation by experience

Följande bilagor finns för nedladdning:


Warning: Undefined variable $media in /sites/magasinetneo.se/web/wp-content/themes/neo/functions.php on line 218

Warning: Undefined variable $l1 in /sites/magasinetneo.se/web/wp-content/themes/neo/index.php on line 137

Warning: Undefined variable $l2 in /sites/magasinetneo.se/web/wp-content/themes/neo/index.php on line 139

Fastighetsmäklarinspektionen väljer iipax one från Ida Infront

STOCKHOLM, 17 augusti 2017 – Ida Infront, dotterbolag till Addnode Group, har via sin partner Chas Visual Management fått uppdraget att till Fastighetsmäklarinspektionen leverera dokument- och ärendehanteringssystem som molntjänst baserat på Ida Infronts digitalsmarta standardprodukt iipax one. Avtalstiden är 4 år med optioner på förlängning med 4 år ytterligare. Affärsvärdet uppgår till 5,5 MSEK under ordinarie avtalsperiod. 

För att uppnå ett effektivt stöd för myndighetens kärnprocesser har Fastighetsmäklarinspektionen tecknat avtal med Ida Infronts partner Chas Visual Management. Avtalet omfattar Ida Infronts produkt iipax one som molntjänst för diarium, dokument- och ärendehantering, styrning, stöd för ekonomihantering och uppföljning av verksamheten. Tjänsten stödjer vidare myndighetens processer och utgör en bra plattform för automatisering av flöden och att i framtiden kunna implementera e-tjänster, e-arkiv, digitala signaturer, webbpublicering m.m.

iipax one är Ida Infronts mobilanpassade produkt för informationshantering hos myndigheter. Med en elegant och användarvänlig design tillsammans med en rik funktionalitet anpassad för olika typer av enheter såsom dator, surfplattor och mobiler, möjliggör den en hög grad av effektivisering av myndigheters informationshantering.

- Ida Infront har ännu en gång nått framgång med iipax one hos en statlig inspektion. Att Fastighetsmäklarinspektionen väljer vår senaste mobilanpassade produkt iipax one som molntjänst visar att vi har ett stort förtroende hos de statliga myndigheterna, säger Stefan Jonegård, VD på Ida Infront.

Produkten iipax innehåller funktioner för dokument- och ärendehantering, kvalificerade e-tjänster, säkert informationsutbyte samt e-arkiv. Produkten finns hos en lång rad myndigheter men även hos privata bolag. iipax utvecklas och underhålls av Ida Infront.

Fastighetsmäklarinspektionen är den statliga myndighet som registrerar fastighetsmäklare och har tillsyn över dessa samt informerar om god fastighetsmäklarsed.

För mer information vänligen kontakta:
Stefan Jonegård, VD Ida Infront AB 
Tel: +46 (0) 709 89 00 25, e-post: stefan.jonegard@idainfront.se

Om Ida Infront

Ida Infront AB grundades 1984 och har i dag 80 medarbetare i Linköping, Stockholm, Oslo och Mumbai. Ida Infront AB är en del av Addnode Group vars B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Ida Infront bygger framtidens informationssamhälle med iipax – en digitalsmart produkt. För mer information, vänligen besök: www.idainfront.se

Följande bilagor finns för nedladdning:


Warning: Undefined variable $media in /sites/magasinetneo.se/web/wp-content/themes/neo/functions.php on line 218

Warning: Undefined variable $l1 in /sites/magasinetneo.se/web/wp-content/themes/neo/index.php on line 137

Warning: Undefined variable $l2 in /sites/magasinetneo.se/web/wp-content/themes/neo/index.php on line 139

Chef på Infranord slutar

Infranords regionchef Norra, Per-Erik Bodin, har bestämt sig för att trappa ner och slutar sin anställning på Infranord. Arbetet med att identifiera en efterträdare inleds nu och under tiden träder Infranords forsknings- och utvecklingschef Mikael Åstrand in som tillförordnad regionchef.

Per-Erik Bodin har varit på Infranord sedan start och har verkat som regionchef och medlem i bolagets ledningsgrupp.

- Per-Erik har bidragit starkt till Infranords positiva utveckling genom åren och jag önskar honom lycka till med framtida uppdrag och utmaningar säger Infranords VD Helene Biström.

Per-Erik Bodin arbetar sin sista dag på Infranord den 2017-08-31.

Helene Biström, VD,  010-121 43 00

Torgny Johnsson, personalchef,  010-121 43 04

Infranord är det ledande järnvägsentreprenadbolaget i Sverige och en av de största aktörerna i Norge. Fokus ligger på att underhålla och modernisera dagens järnvägar samt att utveckla och bygga spåret mot framtiden. Infranord har 1800 medarbetare och en omsättning på cirka 4 miljarder kronor.

Följande bilagor finns för nedladdning:


Warning: Undefined variable $media in /sites/magasinetneo.se/web/wp-content/themes/neo/functions.php on line 218