Mattias Svensson - 2 augusti, 2012

Två typiska förmyndarattityder

Helsingborgs Dagblad polemiserar idag på ledarplats mot min och Maria Abrahamssons DN debatt om förmynderi och förbud. Ledaren illustrerar två typiska resonemang från förmyndarhåll.

1. ”Ja, gränsdragningarna är svåra. Men samtidigt är sjöfylleri ett problem, inte enbart för den som dricker för mycket. Liksom fetma och alltför mycket stillasittande.”

Förmyndare tror ofta att bara för att man konstaterat ett problem så har man motiverat alla slags politiska åtgärder och restriktioner. De tror också att de som inte instämmer förnekar att det finns problem. Inget av detta är sant. Vad vi konstaterat i artikeln är att den nya lagens låga promillegräns till sjöss inte är motiverad då den inte har någon bäring på säkerheten till sjöss, utan bara skapar en massa poliskontroller. Sjöfylleri och vansinnesfärder var förbjudna redan tidigare, och ska så vara.

2. ”Att det ännu inte är förbjudet att köra bil och tala i mobiltelefon är till exempel fortfarande en gåta.”

Nej, det är ingen gåta. Lagstiftningen har prövats och vad vi vet är att det saknas belägg för att trafiksäkerheten skulle ha ökat, det finns snarare en risk för falsk trygghet när några distraherande saker tillåts och andra inte. Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, avråder därför från lagstiftning. Återigen, lagstiftning är något annat än att alla beter sig på önskvärt sätt. Och har andra konsekvenser. Vi vet exempelvis att bilbälte skyddar vid olyckor, men när länder lagstiftade om bilbälte minskade olyckor och skador mer i länder utan lagstiftning.

Två enkla förhållningsregler till förmyndare:

1. Även de som är mot lagar och förbud ser problemen med risker och ohälsa.

2. Politiska restriktioner har vanligtvis helt andra konsekvenser än att minska dessa problem, och det är ofta tveksamt om problemen alls minskar.

2 kommentarer

 1. Magastinet Neo: ”Vi som alltid sa hora!” « bakjour says: 7 november, 2012 kl. 00:20

  […] gjort till sin livsuppgift att försvara mänskliga fri- och rättigheter, som kombinationen starköl och båtliv, gör ett uppriktigt försök att reclaima ordet ”hora”, för att kunna sprida […]

  Svara
 2. Juriststudent says: 3 augusti, 2012 kl. 08:18

  Vår nuvarande lagstiftning kan faktiskt användas till att döma en person som pratar i mobiltelefon samtidigt som denna kör bil till vårdslöshet i trafik, under förutsättningen att vägtrafikanten pga. bristande omsorg skapar en risk för trafikolycka (se 1 § TBL). Precis på samma sätt som att det inte är förbjudet att köra väldigt trött så kan det likväl vara straffbart om risk för olycka uppstår pga. tröttheten.

  Således kan den svenska lagstiftningen på området sägas vara en kodifiering av John Stuart Mills skadeprincip.

  Svara