Migränverket

Varje år är ett nytt rekordår för svenskt flyktingmottagande. För att möta uppgiften växer Migrationsverket väldigt snabbt. Relativt oerfarna tjänstemän möter en av Sveriges största utmaningar någonsin. Hur påverkar allt detta verksamheten?

av Ivar Arpi

I stället för att lyssna på kritiken anställde enheten ett friskvårdsombud som startade ett trivselprojekt. Illustration: Emma Hanquist/ Form Nation

I stället för att lyssna på kritiken anställde enheten ett friskvårdsombud som startade ett trivselprojekt.
Illustration: Emma Hanquist/ Form Nation

Sverige har en väldigt bra och rättssäker asylprocess på pappret. I teorin finns tydliga riktlinjer och lagstiftning att förhålla sig till. Men enligt de tjänstemän på Migrationsverket som jag har pratat med, som alla utom en har velat vara anonyma av rädsla för negativa konsekvenser, är verkligheten en annan.

Inger har jobbat i över tio år på Migrationsverket. Hon menar att handläggarna har allt mindre tid till att utreda allt fler ärenden, och att kunskapen om de lagar som ska följas är dåliga.

–Vi låtsas att vi utreder. Men det är världens största berättartävling jag jobbar med. Jag är något slags jury. Och vårt sätt att jobba gör att de med verkliga asylskäl, de som är traumatiserade på riktigt, de klarar inte av våra krav på hur en övertygande berättelse ska se ut.

”Ett Sverige som med öppenhet tar tillvara den globala migrationens möjligheter.”Ivar Arpi Migränverket Migrationsverket Dan Eliasson Mikael Ribbenvik flyktingar asyl migration pass Neo nr 6 2014 Illustrationer: Emma Hanquist/ Form Nation citat1

Det är Migrationsverkets vision, formulerad av den förre generaldirektören Dan Eliasson. När en tjänsteman på Migrationsverket startar sin arbetsdator så kommer det meddelandet upp som en påminnelse.

”Visionen sammanfattar verkets inriktning”, står det på hemsidan. ”Vi betraktar migrationen som en positiv kraft, något som bidrar till att göra vårt land rikare i ekonomiskt och kulturellt hänseende.”

Men vad betyder visionen? Är den ens förenlig med det uppdrag som Migrationsverket har fått vad gäller att bedöma asylskäl? Migrationsverkets vision tycks vara ett politiskt ställningstagande som snarare för tankarna till opinionsbildning än myndighetsutövning.

Bland tjänstemännen jag pratat med är reaktionerna negativa. ”Det ett taffligt försök till hjärntvätt. Jag blir skitförbannad när jag ser det”, säger en handläggare som jag pratar med. ”Vi ska producera beslut. Uppdraget verkar vara att vi ska ta emot så många som möjligt på så kort tid som möjligt.”

Jag ringer Migrationsverkets operativa chef Mikael Ribbenvik. Inte ens han vet exakt vad visionen innebär för verksamheten.

–Den är ganska högtflygande. Kritiken som har kommit är just att man inte förstår hur man ska omvandla det till handling.

Ibland rör sig Migrationsverkets ledning från sin roll som utförare av ett uppdrag från regeringen till att bli opinionsbildare. Visionen är ett exempel på det. Kanske är Migrationsverkets vision även symbolisk för de spänningar som finns inom själva verksamheten. En politisk, ideologiskt färgad vision möter en mycket konkret verklighet där man ska fixa fram kläder, bostäder och fatta ödesbeslut om enskilda människor. Inte undra på att en del av de anställda har börjat kalla sin arbetsplats för Migränverket.

Men kanske skulle någon omskrivning som fick in växtvärk vara mer träffande. För i takt med att söktrycket från asylsökande – men även arbetskraftsinvandringen och många fler anhöriginvandrare – ökar, har även Migrationsverket vuxit snabbt. Numera arbetar runt fem tusen tjänstemän på myndigheten och generaldirektör Anders Danielsson meddelade i mitten av oktober att han förbereder anställning av ytterligare tusen personer. Det kräver dock att en ny budget passerar riksdagen, påpekade han, vilket kan dröja på grund av det osäkra parlamentariska läge som råder efter riksdagsvalet.

Under den förre generaldirektören Dan Eliasson, numera generaldirektör på Försäkringskassan, inleddes omfattande förändringar av myndigheten. Under början och mitten av 2000-talet hade mycket kritik riktats mot Migrationsverket för bristande effektivitet. I synnerhet var de långa handläggningstiderna ohållbara. Människor gick i åratal i väntan på asylbeslut, vilket orsakade ett stort lidande. Eliasson tog in konsultfirman McKinsey som föreslog managementmodellen Lean. Lean är en styrfilosofi som har sitt ursprung i bilföretaget Toyota. Den går i korthet ut på att identifiera flaskhalsar i produktionsprocessen och att minimera slöseri med tid och resurser. Av kritiker har Lean kallats för management by stress. Lean infördes på Migrationsverket för fyra år sedan, som ett led i trenden att införa marknadslösningar inom offentlig verksamhet.

–Det blev något slags frikyrkostämning. Det var rena pingstmötena. Lean framställdes som lösningen på allt.

Det berättar Anders Thomas, som sade upp sig från Migrationsverket för tre år sedan, efter att ha fått nog av att inte få känna sig som en riktig tjänsteman. I stället för att följa lagen skulle man följa en managementfilosofi, menar han.

I realiteten har modellen för snabbare beslutsgång inneburit att den enskilde tjänstemannen blivit mer styrd. Det är inte alla som är nöjda med det. Jag pratar med Inger som berättar om hur hennes enhet försämrades i och med det nya sättet att arbeta.

–Tidigare kunde jag följa en asylsökande genom hela processen. Jag hann lära känna dem. När det kom till de svåra samtalen om exempelvis avslag så kunde jag stödja dem. Som människa till människa. Men det har helt förstörts i och med den nya ordningen.

Jag frågar Mikael Ribbenvik hur han ser på den nya modellen.

–Ja, friheten har kringskurits. Men tidigare kunde det också vara så att folk utredde ärenden i oändlighet. Många var beslutsrädda. Vi fick ned genomsnittstiden på en asylutredning från nio till tre månader.

På Ingers enhet började allt fler sjukskriva sig. Hon lade märke till att folk började småspringa i korridorerna. Man hade knappt tid att lyfta blicken och hälsa på varandra längre, säger hon.

Men i stället för att lyssna på kritiken anställde enheten ett friskvårdsombud som startade ett trivselprojekt. Inger var själv sjukskriven i ett par veckor. När hon kom tillbaka noterade hon att alla bar på rosa gummiarmband. De anställda ansågs gnälla för mycket. De var för kritiska. Varje gång de gnällde skulle de byta handled för armbandet. Målet var att gå 21 dagar utan att ”gnälla”. De anställda som lyckades med det skulle få ett diplom som visar att man ”bidrar till en gnällfri värld”, skrev ombudet i ett internmejl som jag får läsa. Där meddelades även att en ”skratthörna” skulle byggas. ”Det är inte bara kul att skratta, det höjer också immunförsvaret!”, meddelade friskvårdsombudet. Inget handlade om vad själva omorganisationen hade för effekter.

–Om du pratar med folk som om de vore tolv år så börjar de till slut bete sig som om de vore tolv år. Vi är inte längre tjänstemän, vi är små rädda barn, säger Inger.

–Lean används som ett instrument för att få folk att sluta tänka.

Vad har den nya snabbare beslutsprocessen inneburit för kvaliteten på handläggningarna?

–Det kan jag säga att det var en fullständig katastrof med införandet av den nya modellen för snabbare beslutsgång, i alla fall för lagenligheten inom migrationsområdet, säger Anders Thomas.

Det är något samtliga tjänstemän jag pratar med återkommer till: Att kravet på att producera beslut hamnar i konflikt med kvaliteten på utredningarna. Tiden räcker inte till. Pengarna räcker inte till. Om man ska göra två utredningar om dagen, en på förmiddagen och en på eftermiddagen, då är det allt som hinns med. Anders Thomas menar att man sällan hinner läsa in sig på ärenden.

–Om man börjar misstänka att något inte stämmer så hinner man ändå inte ställa en massa kontrollfrågor. Dels är tiden för kort och sedan kanske man kommer till slutsatsen att det behövs en ny, bättre utredning. Och det finns det verkligen inte tid till.

Tidigare kunde varje enskild handläggare fatta beslut om det behövdes en språkanalys för att se om den asylsökande verkligen kom från det land eller område som han eller hon hävdade. Efter att Lean infördes är det numera något man måste be ”teamledaren” om lov för. Teamledaren är en position som infördes i samband med Lean. I stället för att få arbeta var och en för sig, med egna arbetsrum, arbetar tjänstemän i dag till stor del tillsammans i team i öppna kontorslandskap. Tjänstemän har i många fall inte ens egna arbetsbord, utan får leta upp ett nytt varje morgon, berättar de jag pratar med.

Med Lean förkortade man, precis som Mikael Ribbenvik påpekar, tiden för asylutredningar rejält. Men till vilket pris?

– Min kollega kom och hämtade mig för att käka lunch. När jag kom tillbaka hade jag fått ett mejl om att praxis hade ändrats. Så jag fick skriva avslag på den mannen. Hade jag skrivit klart beslutet innan lunch hade han fått uppehållstillstånd. Illustration: Emma Hanquist/ Form Nation

– Min kollega kom och hämtade mig för att käka lunch. När jag kom tillbaka hade jag fått ett mejl om att praxis hade ändrats. Så jag fick skriva avslag på den mannen. Hade jag skrivit klart beslutet innan lunch hade han fått uppehållstillstånd.
Illustration: Emma Hanquist/ Form Nation

Anders Thomas återkommer till hur godtycklig han upplever att rättstillämpningen på Migrationsverket har varit. I stället går man på praxis, vilket är svårt att hålla koll på som enskild tjänsteman. Och ibland ändras praxis mycket snabbt.

–En tisdag satt jag och skrev ett beslut på en man. Tidigare under dagen hade jag skrivit ett exakt likadant beslut, med exakt likadant skäl, och då gett bifall till uppehållstillstånd. Det hade räckt med att klippa och klistra, vilket vi ofta gjorde ändå.

–Men min kollega kom och hämtade mig för att käka lunch. När jag kom tillbaka hade jag fått ett mejl om att praxis hade ändrats. Så jag fick skriva avslag på den mannen. Hade jag skrivit klart beslutet innan lunch hade han fått uppehållstillstånd.

Bara de tre senaste åren, sedan Anders Thomas slutade, har Migrationsverket vuxit snabbt. Mycket har hänt. Det har påverkat hur man hanterar asylärenden, menar Stefan som arbetat i över tio år på Migrationsverket. Det är många nya anställda som ska läras upp. Men det hinns sällan med i den omfattning som krävs, säger Stefan. Det innebär att många av de nya sätts på lite lättare ärenden.

–Det sitter fullt med människor nu som inte riktigt behärskar det här. Det resulterar också i mer beviljanden än normalt.

Asylsökande från Eritrea och Syrien får sin ansökan beviljad i nära hundra procent av fallen. Därför låter man nya handläggare börja med dessa ärenden. Eftersom det endast är avslag som överklagas till Migrationsdomstolen är risken mindre att Migrationsverket får bakläxa – det är ju bara att bevilja alla ansökningar. Man sätter alltså som regel inte en ny handläggare på komplicerade ärenden, utan snarare på fall där man misstänker att det kommer att bli bifall. Det säger Mikael Ribbenvik, när jag pratar med honom. Men något som är svårt att ta reda på under tidspress är om en person faktiskt kommer från det land han eller hon uppger sig komma ifrån. Som Syrien till exempel. Eller Eritrea. I det förra fallet saknar 72 procent pass och i det senare 98 procent.

–Det finns jättemånga människor som kastar bort sitt pass. Antingen på eget bevåg eller för att smugglaren säger att man ska göra det. Men vem som gör det och vem som helt enkelt inte hade möjlighet att få med sig sitt pass, det vet vi inte, säger Mikael Ribbenvik.

Samtidigt kan man undra om det inte är extra viktigt med erfarna handläggare i just dessa fall. Nyligen skickade Säpo en varning till Migrationsverket om att jihadister som stridit för Islamiska staten i Syrien och Irak kunde misstänkas försöka få asyl i Sverige, med hjälp av förfalskade eller stulna pass.

Ivar Arpi Migränverket Migrationsverket Dan Eliasson Mikael Ribbenvik flyktingar asyl migration pass Neo nr 6 2014 citat2

Många asylsökande som saknar pass har ändå någon form av identitetshandlingar. Men inte alltid. Och ofta är identitetshandlingarna som syrier visar upp gamla. Dessutom förekommer många förfalskningar, eftersom det är lättare att förfalska id-handlingar än pass.

Det viktiga för den asylsökande är ändå att ha en trovärdig berättelse som inte strider mot kända fakta.

–Man gör ganska schematiska kontroller: pratar den asylsökande arabiska, har en viss kunskap om Syrien, kan berätta lite om sina asylskäl, då anses man på något sätt ha gjort sannolikt att man är därifrån. Det görs inte särskilt många språkanalyser. Det kostar för mycket, säger Stefan.

–Det påverkar inte heller ens trovärdighet negativt om man saknar id-handlingar eller ens om man har falska handlingar. I synnerhet falska handlingar kan man tycka borde påverka Migrationsverkets bedömning. Men det gör alltså inte det.

Så vad är det då man går på när man bedömer asylansökningar? I en artikel i ABF:s tidning Fönstret (nr 3/2014) säger Fredrik Beijer, rättschef på Migrationsverket, att man ska arbeta enligt den ”juridiska metoden” och med det menas ”att uppgiften inte är att ta reda på vad som är sant, utan vad som är troligt”. En tjänsteman på Migrationsverket får i artikeln frågan om hur hon ser på att många sökande rakt ut säger att de kommer till Sverige för att de saknar arbete och bostad, vilket ju inte är några asylskäl. ”Det är jätteenkelt: de ska ha en trovärdig berättelse, berättelsen ska inte strida mot kända fakta, och det ska vara en sammanhängande berättelse”, svarar hon.

Det är något Inger understryker. Godtyckligheten. Och insikten att man inte har tid att avgöra sanningen i den asylsökandes berättelse.

–Jag var naiv när jag började på Migrationsverket. Bland annat var det en kille som berättade en väldigt trovärdig historia. Den var dramatisk. Den var stark. Jag var helt säker på att det var självupplevt. Han grät på rätt ställen. Han uppfyllde alla villkor för att få asyl.

En vecka senare kommer en kvinna som berättar precis samma historia. Hon gör ett otroligt trovärdigt intryck även hon, berättar Inger.

–Hon till och med gråter på samma ställen som han gjorde. Men den här historien är så speciell att sannolikheten att de upplevde samma sak i samma ordning är noll. De fick riktigt bra smugglare.

Stefan håller med. Ju bättre berättare du är desto större är chansen att få stanna. Flyktingsmugglarna har lärt sig vilka knappar man ska trycka på, vad det är för omständigheter som går hem helt enkelt. Det blir svårt att skilja dem med äkta asylskäl från dem utan. Signalen från rättschefen är dessutom att det räcker att låta trovärdig. Man ska inte bekymra sig om vad som är sant och inte. Egentligen är det den asylsökande som har plikt att styrka sin identitet. Men praxis verkar se annorlunda ut.

–Många som kommer till Sverige i dag är inte från Syrien. De är från Storbritannien, Spanien, Italien, Turkiet, där de har levt i många år. De bryr sig inte ens om att dölja sin Londonaccent när de pratar med oss. Alla vet om det, men det är ingen som vågar göra något åt det, säger Inger.

Det förekommer att det visar sig att syrier som söker asyl i Sverige har dubbelt medborgarskap, och har levt i andra länder än Syrien de senaste åren. Enligt tjänstemännen jag pratat med beviljas ofta asyl till dessa människor trots att de knappast har skyddsbehov. De menar att det ofta rör sig om en önskan om bättre privatekonomi hos migranten. En önskan som är lätt att förstå, men som inte är ett asylskäl. Och de resurser som tas i anspråk kunde ha gått till människor med faktiska skyddsbehov.

Lean, den nya modellen för snabbare beslutsgång, bygger på en managementfilosofi för löpande band. Allt ska gå snabbt. Illustration: Emma Hanquist/ Form Nation

Lean, den nya modellen för snabbare beslutsgång, bygger på en managementfilosofi för löpande band. Allt ska gå snabbt.
Illustration: Emma Hanquist/ Form Nation

På ett seminarium som Migrationsverket anordnade för två år sedan deltog Jonas Lindgren, dåvarande kommunikationschef för Migrationsverket. Han tyckte att det var konstigt att, som han uttryckte det, inte fler ”utnyttjar systemet” och söker som arbetskraftsinvandrare. Kanske är det detta som menas med Migrationsverkets vision: att oavsett vilket skäl som anges, försöka göra det så lätt som möjligt för migranter som tagit sig hit att också få stanna. Men är det verkligen Migrationsverkets uppgift att underlätta för människor att stanna i Sverige oavsett vilka skäl de har?

Stefan menar att det finns ett utbrett fusk. Han berättar om vilka han uppfattar tjänar på de nuvarande reglerna för arbetskraftsinvandring. Företaget som tjänar som front för att ge anställningar till exempel. De tar ofta betalt av migranten för att erbjuda en anställning.

–Det kanske kostar ganska mycket pengar men du slipper liksom att smugglas in. Har man fått ett tillstånd, då vet du att du redan är i Sverige, så att säga.

–Men många får arbetstillstånd på en anställning som egentligen inte finns. Och det där utreder vi så gott som aldrig. Vi ställer inte ens frågor kring det, vilket jag kan tycka är konstigt.

Om Socialdemokraterna hade hållit fast vid sin plan och inte gett efter för Miljöpartiet vad gäller arbetskraftsinvandringen så hade fusket med företag som låtsas erbjuda anställningar minskat, säger Stefan.

Så vad händer med de asylsökande som väntar på beslut? Jag pratar med Martin som har arbetat sju år på Migrationsverket. Han arbetar med mottagningen, som kämpar varje vecka med att skaffa fram nya bostäder. Sedan tre år tillbaka är lägenheterna slut på grund av det ökade antalet asylsökande. Nu upphandlas sämre och dyrare bostäder, som vandrarhem och dylikt. Varje måndag börjar med panik, berättar han. Hur sjutton ska vi få fram nya bostäder?

–Sedan lyckas vi skaka fram några så att man klarar sig över helgen. Men det här innebär en otrolig belastning på samhället. Det har folk börjat fatta nu när det knappt finns en enda kommun som inte har ett anläggningsboende.

Lean, den nya modellen för snabbare beslutsgång, bygger på en managementfilosofi för löpande band. Allt ska gå snabbt. I en myndighet som Migrationsverket verkar det dock som att kvalitet står mot kvantitet. Eftersom organisationen har vuxit kraftigt, och fortsätter att växa, sitter oerfarna tjänstemän med standardiserade formulär med litet utrymme för grundliga utredningar. Här hjälper Lean till. Saker går undan. Tjänstemännen arbetar som om förvaltningen vore en fabrik. Ett exempel på det är att man började prata om asylsökande som kunder i och med införandet av Lean. Den asylsökande kallas för ”slutkund”. Men det handlar inte om kunder i traditionell bemärkelse. Ivar Arpi Migränverket Migrationsverket Dan Eliasson Mikael Ribbenvik flyktingar asyl migration pass Neo nr 6 2014 citat3

–Vi kan göra allting rätt till hundra procent. Men ändå är vår slutkund, den asylsökande, missnöjd. Ett helt korrekt beslut om avslag blir i den asylsökandes ögon fel beslut per definition, säger Stefan.

Inte heller Martin är nöjd med kundbegreppet.

–Om vi nu har en slutkund är det ju inte den sökande, utan svenska folket som har bestämt att vi ska ha ett Migrationsverk.

–Men det är inte heller särskilt respektfullt att kalla en asylsökande för en kund. Hade jag sökt asyl hade jag velat bli behandlad som en människa som söker skydd, inte som något slags kund i en migrationsfabrik.

Migrationsverket fortsätter att växa. Likaså gör migrationen till Sverige.

Jag frågar Anders Thomas vad som skulle behövas för att förbättra Migrationsverkets hantering av asylansökningarna.

–Vi ska följa lag och praxis. Punkt slut. Det behövs inte mer än så, vilket i sig är sjukt skrämmande. Att vi bara skulle behöva följa den lag som finns.

Fotnot: Inger, Martin och Stefan heter egentligen något annat.

Artikeln publicerad i Neo #6 – 2014

Lämna en kommentar


56 kommentarer

 1. Rune says: 14 augusti, 2015 kl. 06:19

  Ta reda på lite mer om LEAN framförallt hur man omsätter det praktiskt, antingen har man på verket inte implementerat det på rätt sätt eller så är det bara bekvämt att skylla på det. LEAN är en process som hjälper till att identifiera slöserier med hjälp av personalen, inte med VD Dekret

  Svara
 2. Den mentala låsningen | Det avvikande landet i norr says: 20 juni, 2015 kl. 14:11

  […] [6] Arpi, Ivar, Migränverket, Axess Magasin, http://magasinetneo.se/artiklar/migranverket/ […]

  Svara
 3. DEAD END | Jan Millds blogg says: 28 mars, 2015 kl. 15:14

  […] Migränverket […]

  Svara
 4. Alan Unoson says: 27 februari, 2015 kl. 09:23

  Är 10 % sant av det som står i artikeln ”MIGRÄNVERKET” så är det förskräckligt.

  Svara
 5. Anders says: 18 januari, 2015 kl. 13:07

  Detta är en av de mest skrämmande artiklar jag läst.

  Svara
 6. Vem ljuger? | Petterssons gör skillnad says: 15 januari, 2015 kl. 17:50

  […] gärna Arpis omtalade artikel först och hör sedan Morgan Johansson svara på frågorna från Paula […]

  Svara
 7. En asylhantering som havererat | Dissidenten Stenkvist says: 15 januari, 2015 kl. 14:37

  […] immigrationspolitik INTE skulle fungera är det vi med förfäran får läsa i Magasinet Neo. Artikeln där Ivar Arpi pratat med några handläggare på Migrationsverket, beskriver inte bara en […]

  Svara
 8. Ola D says: 28 december, 2014 kl. 20:31

  Det er synd på Sverige og svenskene, dere lever i en boble av naivitet og godtroenhet.

  Svara
 9. Vet Anders D vad han talar om? | Petterssons gör skillnad says: 26 december, 2014 kl. 21:33

  […] som är bra på att förklara och leverera fakta. Ivar Arpi dödar det argumentet i artikeln ”Migränverket” som han skrev i Magasinet Neo. Det är väl heller ingen hemlighet att MigiLeaks avslöjar […]

  Svara
 10. KD leder en seriös integrationsdebatt | Rosettliberal says: 21 december, 2014 kl. 00:07

  […] del av den onödiga byråkratin i migrationsverket. Migrationsverket, som av Neo skämtsamt kallas ”migränverket” är ökänt för sin skräckinjagande byråkrati. Institutionen är ett gott exempel på […]

  Svara
 11. Undvik helst att definiera svenskhet | Sjunne [ dot ] com says: 17 december, 2014 kl. 16:42

  […] ha lämnat korrekta uppgifter men eftersom vår asylprövning är så undermålig, som Ivar Arpi (NEO) och Merit Wager (se hennes blogg) visat, är det vi svenska medborgare och de politiker vi valt […]

  Svara
 12. Öppenheten har ett egenvärde, så länge den inte drivs till absurdum. - Albin Cristian says: 15 december, 2014 kl. 14:52

  […] är bristfälligt, vilket går att läsa om Ivar Kapris artikel. Att inte våga kritisera myndigheter och rådande politik tycker jag är allvarsamt och direkt […]

  Svara
 13. Mehran M. says: 25 november, 2014 kl. 06:26

  Hej

  Jag heter Mehran och har upplevt det här .Jag har bott i Sverige från 25; e december 2002 till 25;e mars 2014 . Alltså efter tolv långa år kommer jag att tvingas till ett land som jag har inte varit sen hösten 1983 . Alltså mer än trettio år sen jag har lämnat mitt så kallade födelseland och Migrationsverket bestämer sig för detta helt ologiska och fruktansvärt obehagliga och till o med olagliga handling trots att de hade bevis för detta fakta .Jag kom till Sverige från Bosnien o är gift i Bosnien , har bott i Europa mer än trettio år, varför skall jag bli tvingad mot min vilja att resa under tvång till mitt födelseland bara därför jag är född där. ENLIGT utlänningslagen om en har fått avslag på sin ansökan till permanent uppehållstillstånd i Sverige måste skickas till landet därifrån en kommer till Sverige , eller ???????? Konstigt nog att Migrationsverket har väntat i tolv lååååånga år för att verkställa ett sånt ologiskt beslut. Såna hemska upplevelser kan hända när man inte tänker klart ( migrationsverkets utredare). Så jag hamnade efter trettio år i ett totalt främmande land tack vare ett felaktigt beslut från Migrationsverkets beslutsfattare och min familj är i Bosnien. Så ni få bedöma är det klokt att man verkställa såna beslut och är det lagligt att migrationsverket gör så. NI läsare få bedöma !
  Med vänlig hälsning
  Mehran

  Svara
  • Stefan says: 11 december, 2014 kl. 08:40

   Det får du ta upp med Bosnien, du nämner inget om medborgarskap i Bosnien, ska Svenska staten bara köra över Bosnien tycker du?

   Svara
 14. ”Asyl på löpande band” | Varjager's Weblog says: 22 november, 2014 kl. 11:31

  […] väntas till Sverige i år, omkring 100 000 nästa år och lika många året därpå. På Migrationsverket jobbar man redan i tvåskift, sju dagar i veckan. Situationen är pressad. Pressad men inte […]

  Svara
 15. Mischmasch says: 21 november, 2014 kl. 22:13

  En idé är ju att de som kommer till Sverige får ordna bostad själva, alternativt hänvisas till tältläger. Då blir det nog jämnare spridning inom EU ganska så raskt.

  Svara
  • Mischmasch says: 21 november, 2014 kl. 22:15

   Om boendena är fulla alltså…

   Svara
 16. calle says: 21 november, 2014 kl. 16:11

  Det är skrämmande läsning, och sen tog han över försäkringskassan som också infört lean. Man kan ju fundera om det funkar på samma sätt där. Och kommer det bli samma på polisen nu när dan tar över där. Vore intressant med fler artiklar om dans framfart.

  Svara
 17. Skratthörna och LEAN/Arpi om ”Migränverket” | Häxanmexan says: 20 november, 2014 kl. 22:17

  […] Arpi Penetrerar ”Migränverket” […]

  Svara
 18. What if the U.S.A. took in as many immigrants/capita as Sweden in 2015? | swedish surveyor says: 20 november, 2014 kl. 18:35

  […] The migration-industry is booming in Sweden and several people who work at the government institutions that handle the applications have been tried and convicted of corruption. Strangely enough none of these individuals seem to be “ethnic” Swedes, judging by their last names. Clearly this industry demands migrant labour. Your average blonde and blue eyed Swede does not speak Somali or Arabic. Which does not mean that we should draw the conclusion that non-Swedes or immigrants are more corrupt for that is simply not true. Corruption occurs everywhere regardless of skin color and is due to a human innate desire to make money, fast, not due to skin color or origin. Critics will argue that an isolated incident doesn’t mean its widespread but I would argue that is more likely than not that corruption is more widespread in the migration sector due to the enormous strain it is under and the money involved. […]

  Svara
 19. Maria says: 20 november, 2014 kl. 10:10

  Kan vi till en början få svaret på hur Migrationsverkets ställföreträdande gd och operative chef Mikael Ribbenvik kunde fatta beslutet i november 2013 att alla syrier skulle beviljas PUT? Jag gissar svaret – på direkt order av Fredrik Reinfeldt – men varför upprätthålls detta beslut när nu när FR schappat? Riv upp detta beslut och Migrationsverket kan sluta leta förtvivlat efter nya bostäder varje måndag morgon. Var det så svårt att inse att ett automatiskt PUT fungerar som en magnet och drar till både syrier och alla arabisktalande till just Sverige? Har Sverige kompetens för arabiska språktester? Svar nej. Den kompetens som finns kan också lätt mutas. PUT är också ett ypperligt argument för människosmugglare som skor sig på andra människors önskan om ett bättre liv. Ett PUT ger valuta för pengarna. Det val som syrierna gör är rationellt, i valet mellan tillfälligt arbete och fast arbete väljer de flesta det senare alternativet. Det är upp till tillhandahållaren att bestämma vad man vill erbjuda. Migrationsverket ska ha svenska skattebetalares bästa framför ögonen och inte ”kundernas”. Ge inte efter för känslobaserade berättelser, inse att de ofta är påhittade för att få ut det resultat man önskar, uppehållstillstånd och försörjning av skattebetalarna. Tjänstemannaansvaret bör återinföras och de som fattar för Sverige skadliga beslut bör ställas till svars.

  Svara
  • Marie says: 23 november, 2014 kl. 17:23

   Ingen syrisk flykting får ”automatiskt” PUT. Varje flykting utreds individuellt.

   Svara
  • Björn says: 23 november, 2014 kl. 23:01

   Bra artikel som beskriver en del av problemen på Migrationsverket. Det finns betydligt mer att ta av. Det största problemet som jag upplever nu (förutom De fyras gäng som kontrollerar hela verksamheten och detaljstyr ända ner i enskilda ärenden) är personalomsättningen och arbetslivserfarenheten. I vart fall inom Asyl är det så att i princip alla som har en gedigen yrkeserfarenhet sedan tidigare finner verket vara ett dårhus och är ute genom dörren max ett år efter att de började. Kvar är de som har Mig som första jobb efter examen. De tror på fullt allvar att svensk statsförvaltning fungerar som på Mig. Vägledda av chefer och teamledare som antingen har samma bakgrund och uppfattning eller helt eller delvis saknar den moraliska kompass som är normalt för människor i allmänhet och statstjänstemän i synnerhet blir detta inte speciellt bra.

   Beslutsfattande i asylärenden är (eller har varit) extremt kunskapsprövande. För tio år sedan hade snittbeslutsfattaren på min enhet över tolv års erfarenhet av asylärenden. På den enhet jag lämnade var det tre som jobbat längre än två år med asylrätt. De förra tyckte de hade mycket att lära och pluggade varje ledig sekund. De senare tyckte de var Guds gåvor till svensk statsförvaltning och satt och kopierade beslut för att visa sig så duktiga att de kunde bli teamledare.

   Den som säger att Migrationsverket arbetar enligt Lean har inte en aning om vad det är.

   Svara
 20. Sweden Democrats; Brutal Neo-Nazis or Misunderstood Puppy Lovers? | swedish surveyor says: 19 november, 2014 kl. 23:42

  […] Sweden’s migration department is on the verge of collapse, the country’s inflated housing prices continue to grow and Japanese style-deflation has […]

  Svara
 21. Ivar Leek says: 19 november, 2014 kl. 20:10

  Vill ni veta mera om ”asylanterna” , om deras ärlighet och tacksamhet mot värdlandet , läs ”En flykting korsar ditt spår” av Zulmay Afzali, en bok som borde stå på en framträdande plats i bokhandelns ”Fakta”-hyllor; men icke : den måste beställas!

  Svara
 22. OveP says: 19 november, 2014 kl. 08:18

  Mycket tjat om rättssäkerhet på Mig.verket men var är MIN rättssäkerhet som skattebetalare ? Artikeln visar att den är obefintlig.

  Svara
 23. Sweden Democrats; Brutal Neo-Nazis or Misunderstood Dog Lovers? | swedishsurveyor says: 19 november, 2014 kl. 04:47

  […] Sweden’s migration department is on the verge of collapse, the country’s inflated housing prices continue to grow and Japanese style-deflation has […]

  Svara
 24. Mimmi N says: 18 november, 2014 kl. 19:50

  Hej Ivar! Nu måste det vara slut att Sverige tar emot en mängd sk flyktingar. Vi har inte resurser för att de ska få drägligt här och inte heller att de ska kunna integreras i vårt sekulariserade samhälle, när många kommer från helt andra bakgrunder. Vi måste ställa krav på andra stater och främst stötta flyende i närområdena, där de kulturella faktorerna är mer likartade.

  Svara
 25. Bo Johnson says: 18 november, 2014 kl. 10:53

  Allt detta har jag och en del andra visst om och reagerat mot sedan 80-talet. Men inte journalister. Inte förrän nu, den allra senaste tiden. Hur kan man vara så blind, så förljugen, så länge? Men de journalister som nu äntligen börjar vakna är i förkrossande minoritet. Och fortfarande härjar politikerna vidare i en alltmer vanvettig politik. Tills den exploderar, eller snarare imploderar under sin egen tyngd.

  Tack, Ivar Arpi för ditt mod att komma med oss gamla kämpar på barrikaderna.

  Svara
 26. IS sleeper cells in Sweden | THE SWEDEN REPORT says: 18 november, 2014 kl. 08:50

  […] in combination with Sweden’s infamously lax background checks of new immigrants, suggest the number of sleeper cells is likely to increase dramatically over […]

  Svara
 27. B says: 18 november, 2014 kl. 08:42

  Det är alldeles förfärligt att det går till på det sätt som beskrivs. Vet allmänheten om detta? Förmodligen inte, eftersom man är rasist och fiskar i grumliga vatten om man ens antyder att det förekommer fuskande asylsökande (det är tabu att prata om precis som det var tabu att prata om fusk med sjukskrivningar för några år sedan).

  Jag tycker det är förfärligt, och oroande inför vilket land våra barn och barnbarn ska växa upp i, att det beviljas asyl till människor som Migrationsverket inte har en aning om vilka de är. Både för att det kanske beviljas asyl till exempelvis terrorister, men också för att det naturligtvis inte är bra för sammanhållningen i ett land att man vet att en väldigt stor del av de som fått asyl har ljugit och egentligen inte haft rätt till det. Vad händer den dag resurserna inte räcker (det talas ju redan om till exempel större egenfinansiering i sjukvården) eller det blir krig och man förväntas riskera sitt eget liv för Sverige? Behöver man inte känna lojalitet med varandra då?

  Nu blir jag väl anklagad för rasism och främlingsfientlighet, men jag undrar faktiskt hur alla de människor som kommer till Sverige, med eller utan asylskäl, ska integreras och försörjas och hur samhällsservicen ska kunna tillhandahållas (det är ju redan med den befolkning som finns i Sverige ett hårt tryck på skolor, förlossningsvård, socialtjänst osv. både genom att det är svårt att hitta personal och att det antagligen inte går att beskatta ett av världens hårdast beskattade befolkning mer för att öka resurserna i dessa verksamheter).

  Svara
 28. Ingerd says: 18 november, 2014 kl. 07:30

  Undrar om hur regelverket och praxis ser ut och om de hänger ihop. Nu för tiden är väntetider för dem icke EUo-medborgare som söker förlängning av UT pga de är gifta med svenskar ca 18 månader och under den tiden får man inte åka utomlands, inte ens på arbetsresor. Samtidigt vägrar MV att ge tillfälliga tillstånd som bekräftar att människor har ett lagligt skäl att befinna sig i landet. Detta dokument får man t.ex i Tyskland och Danmark där man tillämpar europeiska migrationsöverenskommelser i sin praxis. Stödet för beviljande av dessa dokument finns nämligen i eu- överenskommelser och borde tillämpas av alla medlemsländer enl. avtal. Prata om prioriteringar…

  Svara
 29. Stephen landberg says: 18 november, 2014 kl. 02:41

  Skrämmande läsning . Låter som en saga men tyvärr så vet jag att det är sant . Svenska journalister börjar även vakna ur sin dvala.

  Svara
  • Lassekolja says: 21 november, 2014 kl. 00:41

   Den journalist som av misstag råkar vakna ur sin dvala får sparken! Snart får han/hon det ändå så varför vänta!?!

   Svara
 30. Skåningen says: 17 november, 2014 kl. 23:54

  Jag fick en kräkattack när jag läste om armbanden. Borde det inte vara olagligt att behandla sina anställda så?

  Sedan är detta bara en av flera myndigheter som Mckinsey har förstört med sin mycket märkliga variant av Lean.

  Svara
  • Nanna says: 20 november, 2014 kl. 15:27

   att: skåningen

   Jag arbetar själv på Migrationsverket. Det är uppenbart att de intervjuade i denna artikel är folk som arbetat länge på Migrationsverket och inte är vana med det nya arbetssättet. Armbandet kom till för att vi skulle må bättre och inget annat. Jag upplever ingen stress på arbetet och tycker att lean underlättar arbetet både för oss och för de asylökande. Det är en komplicerad verksamhet. Hur tycker du att vi ska arbeta? Sedan ska vi inte få en relation med de asylsökande som en tjänsteman nämnde här ovan. Det ligger på andra myndigheter och organisationer.

   Svara
 31. Nils Dacke says: 17 november, 2014 kl. 23:25

  En alltigenom skrämmande inblick i en uppenbart dysfunktionell myndighet. Bra att Ivar Arpi belyser detta. Han är en av få ljusglimtar i det annars ständiga mediala novembermörkret.

  Svara
 32. Peter says: 17 november, 2014 kl. 23:03

  Stort tack Ivar Arpi och NEO, bästa artiklen hittills inom migrationsdebatten. Rent genereltt har borgerlig media gjort ett fantastiskt uppryck efter valet. Nu återstår det bara att se hur länge det dröjer innan allianspolitiker och sossar får upp ögonen för verkligheten.

  Svara
 33. Daniel says: 17 november, 2014 kl. 22:31

  Bra artikel. För dem som läser Merit Wagners blogg/migileaks är detta inte en överraskning, detta har pågått LÄNGE, för länge….

  Svara
 34. RFS says: 17 november, 2014 kl. 22:28

  Det är bra att ni börjat skriva om kaoset på migrationsverket, men borde ni inte börjat med det här typ förförra mandatperioden?

  Merit Wager har ju bloggat om eländet ungefär så länge och det har inte direkt varit ont om information om eländet på andra ställen heller.

  De enda som *inte* skrivit något i ämnet är väl Sveriges journalistkår, alltså de vars ansvar det är att undersöka sånt här.

  Svara
 35. Moa says: 17 november, 2014 kl. 21:36

  Tack för intressant läsning! Jag jobbar på Försäkringskassan sedan snart tio år tillbaka och att läsa denna artikel om Migrationsverket är som att läsa om FK sedan Dan Eliasson blev GD. Han har implementerat Lean även hos oss, men min uppfattning är att det inte funkar särskilt bra när det kommer till myndighetsutövning där en rättslig prövning ska göras. Det blir en glidning när handläggarna börjar se de försäkrade som kunder. Det visade sig också då FK i regleringsbrevet för 2014 fick direktiv om ökad försäkringsmässighet. Enligt Eliasson är kvalitet leverans till kund, vilket många tolkat som hellre fria än fälla och så ökar ju sjuktalet också… Om det beror på Eliassons budskap låter jag vara osagt. 😉

  Svara
 36. 1926: Dagens läsefrukter at Vilks.net says: 17 november, 2014 kl. 21:08

  […] underhållning bjuder i varje fall Ivar Arpi på i NEO. Han skriver om Migrationsverkets alla mödor att bli ett modernt företag. Management är svaret […]

  Svara
 37. GO says: 17 november, 2014 kl. 20:24

  Skrämmande läsning

  Svara
 38. The road to hell is paved with good intentions | swedishsurveyor says: 17 november, 2014 kl. 18:57

  […] The government agency who handle immigration are notoriously incompetent and […]

  Svara
 39. Lovisa says: 17 november, 2014 kl. 18:42

  Håller helt med Anders Ericsson! Det verkar som att Lean har missuppfattats helt och hållet. Lean handlar ju främst om att ta bort icke värdeskapande tid MELLAN aktiviteter och verkligen inte om att göra det som skapar värde snabbare, samtidigt som man tummar på kvaliteten.
  Som att Toyota pressar sina medarbetare att färdigställa bilar så fort som möjligt som inte håller högsta kvalitet…. Hm, något har blivit väldigt fel här.

  Svara
 40. Peter Holmdahl says: 17 november, 2014 kl. 18:37

  Jag håller med ”dolf” och det rimmar illa med min uppfattning av Lean.
  Det är lite som att säga att dåliga PISA-resultat beror på att vi infört feminism i skolan. En miljon olika tolkningar och tillämpningar, alla med sin egen.
  Men Lean har en väldokumenterad kärnfilosofi som dels är frånkoplade från det du skriver om, och dels har en använts framgångsrik på långt fler ställen än Toyota. Däremed inte sagt att det är givet att tänket ska in på en myndighet.
  Det är helt klart McKinsey snarare än Lean som ska ha skiten (och de som kör verket förstås).

  I övrigt en mycket bra artikel!

  Svara
 41. Lasse says: 17 november, 2014 kl. 18:11

  Fakta som beskrivits av tjänstemän på Migrationsverket i åratal till Merith Wager och som hon återgivit på sin blogg utan att varken journalister, politiker eller ansvariga på Migrationsverket reagerat.

  Svara
 42. Martinmarx says: 17 november, 2014 kl. 18:11

  Välskriven och oerhört deprimerande artikel. Drömmen om ett samhälle präglat av gemenskap och jämlikhet är över.

  Svara
 43. sunnyman says: 17 november, 2014 kl. 18:00

  Man kan tydligt se att Migrationsverket egentligen inte alls gör det som folk i allmänhet tror att de ska göra. Man släpper årligen in hundratusentals personer i landet som saknar asylskäl, men som av media benämns ”flyktingar”.
  Läser man vänsterliberal media får istället man den falska uppfattningen att Migrationsverket minsann hårdkollar varje asylsökandes berättelse och bara släpper in dem som det är verkligt synd om — och knappt ens dessa.
  Den som vill veta hur det verkligen går till kan googla på ”Merit Wager” och läsa hennes blogg.

  Svara
 44. Anders E Werneland says: 17 november, 2014 kl. 17:40

  Vad är detta för trams? En typisk ”mellanchefs lean”. Några slipsbeklädda herrar har varit på veckoslutskurs i lean och druckit pilsner. Därav blir resultatet = tjänstefel. Hur fan kan man införa lean utan att engagera inblandad personal? Lean är inget ”skrivbordsverktyg”, det är en process där ALLA måste vara med annars går det ofelbart och alltid åt helvete. Man ser direkt när det är en ”mellanchefs lean” för då räknar man bara genom förande och skiter i kvalitet. Det tar flera år att lära sig hur Lean fungerar och det måste också verksamhetsanpassas exakt för varje specifik organissation. Jävla stollar!!!!!

  Frågan är om dom ens har en ISO9000 i botten. Så dom vet vad dom gör och varför i någon slags dokumenterad processform? Innan man tar ordet LEAN i sin mun, bör man se över sin ISO nivå.

  Svara
 45. feeder6 | ISIS says: 17 november, 2014 kl. 17:32

  […] invandring sker så gott som okontrollerad är välkänt. Ivar Arpi har skrivit en utom ordentlig artikel på Magasinet Neo.den är lång men värt att läsa […]

  Svara
 46. dolf (a.k.a. Anders Ericsson) says: 17 november, 2014 kl. 16:01

  Av en ren tillfällighet översatte jag en liten introduktionskurs som ett företag använder för just Lean. Jag gör inga utfästelser om att vara en expert på Lean, men vad jag uppfattade från arbetet så handlar Lean om att skala bort sånt som är onödigt och att producera bättre produkter med lägre insatser, och problemlösning.
  Vad migrationsverket sysslar med stämmer inte alls överens med bilden jag fick av Lean. Mitt intryck är att man för det första inte har klart för sig vilken uppgifter det är man har, och då spelar det ingen roll vad man inför för system, det lär bli fel i slutändan vicket som. För det andra tycks det mig som att man inte förstått Lean utan använder det helt felaktigt. Så tror fan det att det blir fel då.
  Att få ner genomsnittstiden för ärenden från 9 månader till 3 låter inte på något vis orimligt. Med vettiga effektiviseringar, skala ned på onödig byråkrati och liknande så borde det vara fullt möjligt utan onödig stress eller dåliga hantering av ärenden.
  Jag tror inte det är användningen av Lean som är kärnan här. Kan någon tänka sig att Toyota som en del av Lean skulle tumma på säkerheten och dra in på kvalitetskontroller på sina bilar och släppa ut trafikfarliga bilar på marknaden?
  Saker som rosa band som skiftas från arm till arm är givetvis fullständigt trams, och har ingenting med Lean att göra, så som jag förstår Lean.
  Det är inte min avsikt att specifikt försvara Lean här, jag är inte särskilt imponerad av Lean, men har svårt att se att det skulle vara skadligt korrekt använt. Min poäng här är snarare att man först måste definiera migränverkets produkt och syfte korrekt, och sedan arbeta på att få till stånd en smidig och effektiv hantering av sitt uppdrag.
  Korrekta lösningar kommer också att resultera i en ökad trivsel hos dem som arbetar där, i och med att de då känner att de verkligen gör ett riktigt och värdefullt arbete.

  Svara
  • Gösta Oscarsson says: 18 november, 2014 kl. 10:37

   Man måste förstå att det finns en ”överprövningsinstans” som tvingar verket att ”lean over backwards” och det rör sig – naturligtvis – om media. Det är ett misslyckande om ”mitt ärende” hamnar där. Dålig press är inte bra. Och pressen tycker om bra berättelser, oberoende av sanningshalt.

   Svara
 47. Lästips 2 | Juggen reflekterar över intryck says: 17 november, 2014 kl. 13:51

  […] Läs denna artikel av den alltid läsvärde Ivar Arpi. Jag får nästan huvudvärk enbart av att ta in informationen som förmedlas, men att arbeta på Migrationsverket skulle nog leda till någon form av ”Falling Down”-reaktion hos mig. Det är tur att för dem att jag inte arbetar där. 🙂 […]

  Svara
 48. gothbarbie.se Migrationskaoset says: 17 november, 2014 kl. 13:15

  […] Magasinet Neo […]

  Svara