Pressmeddelanden

I samarbete med Cision

Cimco Marine godkänt för listning på Nasdaq First North

Cimco Marine | Publicerad 2017-06-29 19:30

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller något annat land där sådan åtgärd helt eller delvis förutsätter att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt, eller där detta skulle strida mot lagar eller regleringar i det landet. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933, i dess senaste lydelse (”Securities Act”) eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner. 

Bravura öppnar kontor i Linköping

Bravura AB | Publicerad 2017-06-29 15:06

Rekryterings- och bemanningsföretaget Bravura öppnar kontor i Linköping. Etableringen är ett steg i expansionen där man skapar ett geografiskt steg närmare företag och arbetssökande i Linköpingsområdet.

Addnode Group förvärvar programvarubolaget Forsler & Stjerna

Addnode Group | Publicerad 2017-06-29 08:00

Stockholm den 29 juni, 2017. Addnode Group har förvärvat det svenska programvarubolaget Forsler & Stjerna och stärker sin position som ledande leverantör av lösningar inom offentlig förvaltning och trafikplanering. Bolaget har 13 medarbetare och omsätter cirka 20 MSEK.

Sida 4 av 216« Första...23456...102030...Sista »