Warning: Undefined array key "rc" in /sites/magasinetneo.se/web/wp-content/themes/neo/header.php on line 22
» Sidan kunde inte hittas
 

Warning: Undefined variable $before_loop in /sites/magasinetneo.se/web/wp-content/themes/neo/index.php on line 39

Warning: Undefined variable $l1 in /sites/magasinetneo.se/web/wp-content/themes/neo/index.php on line 137

Warning: Undefined variable $l2 in /sites/magasinetneo.se/web/wp-content/themes/neo/index.php on line 139

Mindmancer vinner upphandling i Växjö

Växjö kommun har upphandlat intelligent kamerabevakning och valet föll på Mindmancer. Beställningen gäller i första steget för områdesbevakare med option för utökning.

Växjö var en av de första kommuner Mindmancer besökte i början av sin historia. Integritetsskyddande algoritmer var då något helt nytt och oprövat och bolaget var ungt. Idag bevakar Mindmancer flest skolor i Sverige med patenterade tekniker för integritetsskydd, larmhantering och intelligensen i systemet.

Varför väljer Växjö kommun att satsa på intelligent kamerabevakning?
– Vi ser behovet av att inte bara filma utan att med hjälp av intelligent videoanalys faktiskt kunna vidta åtgärder i realtid samt att kunna minska falsklarm med onödiga kostnader för väktarutryckningar, säger Per Gunnarsson projektledare på Växjö kommun.

– Vi kommer hjälpa Växjö spara mycket pengar med vår kunskap inom intelligent kamerabevakning. Bäst pris per bevakad kvadratmeter med ett system som inte stängs av i dåligt väder blir en bra totalaffär för kunden, säger David Giaina säljchef på Mindmancer AB.

– För flera år sedan när jag träffade Växjö för första gången fick googlingen av ”intelligent kamerabevakning” nära noll träffar och kamerainspelning var vad som efterfrågades. Jag vet vilken skillnad intelligent kamerabevakning gör så när nu Växjö, Europas grönaste stad, valt oss så är det en personlig milstolpe, avslutar Johnny Berlic.

Johnny Berlic, VD Mindmancer 
Telefon: 031-789 40 01
Email: johnny.berlic@mindmancer.se
www.mindmancer.se

Du som kund är unik. Du har dina erfarenheter, dina villkor, dina behov. Med spetskompetens inom utveckling och säkerhet är vårt syfte att leverera bevakningen som passar just dig – vare sig det handlar om stöldbegärlig egendom, skadegörelse eller skolbarn.

Hos oss går innovation och integritet hand i hand. Vi på Mindmancer utvecklar aktivt intelligent kamerabevakning och samarbetet med våra partners resulterar i heltäckande säkerhetslösningar.

Vi på Mindmancer levererar en tryggare vardag.

---

Remium Nordic AB är bolagets Certified Advisor och nås på tel: 46 8 454 32 00 eller www.remium.se.

Följande bilagor finns för nedladdning:


Warning: Undefined variable $media in /sites/magasinetneo.se/web/wp-content/themes/neo/functions.php on line 218

Warning: Undefined variable $l1 in /sites/magasinetneo.se/web/wp-content/themes/neo/index.php on line 137

Warning: Undefined variable $l2 in /sites/magasinetneo.se/web/wp-content/themes/neo/index.php on line 139

Hög efterfrågan på marknadskompletterande finansiering

Delårsrapporten för 1:a kvartalet 2015 visar att Almis utlåning ökade med 20,5 procent.

Efterfrågan på Almis marknadskompletterande tjänster är fortsatt hög. Utlåningen till små och medelstora företag  fortsatte att öka. Företagen har en allmänt positiv inställning och investeringsviljan är god. En stor del av ökningen i utlåning kan tillskrivas det nya Tillväxtlånet till innovativa företag som lanserades i början av året.

Almi Invest fortsätter att hålla en hög investeringstakt. Almi Invest är idag Sveriges mest aktiva investerare i tidiga skeden med en portfölj på närmare 400 spännande och innovativa företag. För att fortsatt kunna möta efterfrågan på riskkapital i sådd- och tidig expansionsfas forsätter arbetet med att resa ytterligare en riskkapitalfond som finansieras av Almi, landets regioner och EUs strukturfonder.

Två program inom tillväxtrådgivningen har lanserats under våren. Programmen avser rådgivning till företag med tillväxtpotential, ett för unga och ett för etablerade företag över hela landet. Under året kommer totalt cirka 170 etablerade företag och 500 unga företag över hela landet få erbjudande om att delta i Almis tillväxtprogram.

Almi ökar nu insatserna i tidiga och nya skeden och höjer medvetet risknivån i låne- och riskkapitalverksamheterna. Det är möjligt tack vare en effektiv och välskött verksamhet, god kontroll över riskerna och långsiktighet i ägarens uppdrag och finansiering.

Rörelseresultatet uppgick till 5,8 Mkr en minskning med 51 procent jämfört med föregående år. Förändringen förklaras främst av en sänkning av regeringens anslag till Almi vilket delvis motverkas av att kreditförlusterna i låneverksamheten har sjunkit med 17 procent jämfört med samma period 2014 och nu är nere på historiskt låga nivåer.

Flerårsöversikt
Koncernen Kv-12015 2014 20131 20122 20112 20102
Rörelsens intäkter, mkr 220 1 074 1 100 980 993 869
Rörelseresultat, mkr 6 35 -27 37 46 -79
Rörelsemarginal, procent 2,7 3,2 -2,5 3,8 4,7 -9,1
Resultat efter finansiella poster, mkr 31 120 75 35 45 -79
Balansomslutning, mkr 7 795 7 803 7 733 7 243 7 201 7 169
Soliditet, procent 89,4 88,9 88,2 87,4 87,4 87,2
Medelantal anställda 468 436 454 428 440 455
Beviljade lån, mkr 720 2 354 2 200 2 161 2 023 2 112
Investeringar ägarkapital, mkr 51 211 249 160 143 114
1)       Innovationsbron AB förvärvades 2013-01-02 och ingår från denna tidpunkt i koncernens siffror
2)       Nyckeltal för åren 2010 – 2012 är ej omräknade enligt K3-regelverket

Hela delårsrapporten för januari-mars 2015 hittar du här »

http://www.almi.se/Aktuellt/Delarsrapport-januari-mars2015/

För ytterligare information kontakta:

Lotta Löfgren, Finansdirektör, 072-212 07 01, lotta.lofgren@almi.se

Göran Lundwall, vd och koncernchef, Almi Företagspartner AB, tel 070-593 21 52 goran.lundwall@almi.se.

Om Almi

Almi erbjuder rådgivning, lån och riskkapital i företagandets alla faser – från idéer till framgångsrika företag. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas. Almi ägs av staten tillsammans med regionala ägare och finns nära kunderna med 40 kontor över hela landet.


Warning: Undefined variable $media in /sites/magasinetneo.se/web/wp-content/themes/neo/functions.php on line 218