Lärarförbundets Johanna Jaara Åstrand: ”Kan politikerna enas om pensioner och kanoner, måste de kunna enas om skolan”

Lärarförbundet

Publicerad 2017-04-19 20:57

Kommentar till Skolkommissionens slutbetänkande. Lärarförbundets ordförande efterlyser blocköverskridande överenskommelser. 

Imorgon presenterar Skolkommissionen sitt slutbetänkande. Johanna Jaara Åstrand är en av ledamöterna i Skolkommissionen.

– Skolkommissionen presenterar en samlad nationell strategi med skarpa förslag som ska öka likvärdigheten i svensk skola, höja kunskapsresultaten och låta lärare och skolledare göra ett bra jobb för våra elever. Nu är det upp till politikerna att förvalta det arbete som vi inom profession och forskning tagit fram. Kan man enas om pensioner och kanoner måste man kunna enas också om skolan, säger Johanna Jaara Åstrand, förbundsordförande Lärarförbundet. 

– Det jag är extra stolt över i Skolkommissionens förslag är att det finns flera förslag som ökar lärarprofessionens inflytande över skolans utveckling och som säkrar möjligheten för oss lärare och ledare att utvecklas i vår yrkesroll under hela arbetslivet. Idag lämnas lärare i sticket och kompetensutvecklingsbehov förvisas till tillfälliga lyft. Vi måste garantera alla lärare och ledare  fortlöpande professionell utveckling och vettiga villkor att både utvecklas och få utveckla ny kunskap, det ska inte behöva skötas på eget bevåg under kvällar och helger, säger Johanna Jaara Åstrand  

För mer info:
Lärarförbundets Pressjour 08-737 69 02

Lärarförbundet är Sveriges största lärarorganisation och driver frågor som utvecklar läraryrket och skolan. Lärarförbundet är ett fackligt yrkesförbund med 232 000 medlemmar. De största medlemsgrupperna utgörs av lärare i grund- och gymnasieskolan, förskollärare, fritidspedagoger, skolledare och lärare på högskolan.

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.