Mattias Svensson - 11 maj, 2013

Nykterhet och puritanism

oskuld_400x533

IOGT:s kommunikationschef Sofia Karlsson har haft svettiga dagar. Hon har dragit igång en kampanj där seriestrippar i syftet att få kvinnor att inte dricka alkohol spelar på klassiska varningar för att alkohol kan göra kvinnor sexuellt aktiva och gränsöverskridande (vilket av kontexten ska förstås som både opassande och oönskat).

Kritiken har inte varit nådig, och formuleras väl av bland andra Gustav Almestad och Fanny Åström.

Det hade varit en sak om det här var en enstaka förlöpning. Men tyvärr. Den här kommunikationen löper som en röd tråd genom Förmyndarsverige i modern tid. För några år sedan var temat i Systembolagets kampanjfilm ”Flirten” att varna föräldrar för att deras tonårsdotter skulle vilja ligga om hon dricker, en varning som i lokala kampanjer togs till det rent hederskulturella (bilden ovan). Historiskt fanns förstås en rent institutionaliserad diskriminering mellan kvinnor och män genom motbokens olika ransoner, och diskrimineringstänkandet lever kvar i exempelvis den nästan helt kvinnofokuserade diskussionen om lådviner.

Den här synen har dessutom resonansbotten i alkoholpolitiska propositioner under senare decennier. Maria Abrahamsson och Karin Heimdahl har gått igenom dessa dokument mellan 1965 och 2011 i kapitlet Kvinnor dricker för att de mår dåligt – män dricker för att de är män i SoRADs antologi Samhället, alkoholen och drogerna (Storbjörk red, 2012).

Slutsatsen är att svensk alkoholpolitik lägger större omsorg på att kontrollera kvinnor än män. ”Trots att män står för merparten av alkoholkonsumtionen och står för merparten av alkoholskadorna ses kvinnans drickande som det problematiska.” Mannen är ”en aktiv aktör som använder alkohol för att förbättra sitt liv”, medan kvinnan i tilltagande grad beskrivs som ”en problemfylld osjälvständig person som använder alkohol för att undfly problem och för att stärka sin självkänsla”(s 104).

Vår genomgång av de statliga utredningarna och de nationella alkoholpolitiska handlingsplanerna visar att politikens val varit den enklare vägen: att problematisera kvinnors alkoholkonsumtion med referens till deras sexualitet, psykiska ohälsa och reproduktiva roll. (s 127)

Detta har tilltagit sedan början av 1990-talet. Här finns en tydlig problematisering av flickors (men inte pojkars) sexualitet. ”För att få kontakt, värme och relation använder [otrygga och osjälvständiga flickor] medlen alkohol i kombination med sexuell aktivitet.” (SOU 1994:28, s 44) Abrahamsson/Heimdahl konstaterar att bilden sätts av kvinnor som ”utlämnade och beroende” och ”[s]exualitet antas inte i sig fylla någon positiv funktion” (s 113).

I senare nationella handlingsplaner finns ”samma problematiserande koppling mellan flickor, alkohol och sexualitet”. Eller som det konstateras i SOU 2011:35, s 685 om det särskilda ansvaret för Ungdomsmottagningar i kontakter med unga kvinnor: ”Många dricker som mest i yngre åldrar och det finns tydliga kopplingar mellan alkohol och sexuell aktivitet.” Skriver Abrahamsson/Heimdahl:

Utredningen nämner inte hur det tydliga sambandet ser ut för unga kvinnor. Att sambandet innebär ett problem är underförstått, liksom att detta problem inte gäller för unga män.(s 123)

Även sexuella övergrepp beskrivs utan att nämna någon (manlig) förövare: ”Alkoholkonsumtion, kanske med berusning, innebär också en större risk för flickor att bli utnyttjade sexuellt och utsättas för övergrepp.” (SOU 1994:28, s 44) ”Logiken blir att sexuella övergrepp kan undvikas om flickor håller sig nyktra, medan pojkars och mäns alkoholkonsumtion förblir osynlig och oproblematiserad i sammanhanget”(s 113), skriver Abrahamsson/Heimdahl. (Missa apropå detta ämne inte Hanna-Karin Grensmans föredömliga genomgång Så undviker du våldtäkt i sommar.)

Sammanfattningen om kopplingen mellan kvinnor, alkohol och sex i svenska alkoholpolitiska propositioner 1994 och 2005 är som följer:

Flickors sexualitet har i båda dokumenten en framträdande plats. Sexualiteten har en negativ laddning oavsett om den sätts i samband med alkohol eller inte och den beskrivs på samma sätt som alkoholen, som ett destruktivt uttrycksmedel för den utsatta situation flickor förväntas befinna sig i. (s 124)

Man kan säga mycket om IOGT:s kampanj, men att sexualmoralismen de ger uttryck för i sina föraktfulla seriestrippar skulle vara något enstaka och oavsiktligt olycksfall i arbetet? Glöm det! Så här ser alkoholförmyndarnas föreställningsvärld ut. Om inte annat så helgar ändamålet – att få andra människor att dricka mindre och helst aldrig – alla medel, inklusive rena påhitt, tvingande lagstiftning eller förstärkande av inskränkande fördomar.

P.S. Internationellt finns exempel på kampanjer som även problematiserar alkoholens betydelse för mäns önskan att ha sex. Det blir inte bättre så. D.S.


Kommentera Niklas


10 kommentarer

 1. nils toren says: 27 juni, 2014 kl. 16:22

  Jamen,jesus var ju hembrännare om han gjorde vatten till vin.Och då gick det ju an.?

  Svara
 2. nils toren says: 27 juni, 2014 kl. 16:20

  Jamen,det är ju förträffligt för knarkmaffiorna.Lämna alkoholpolitik till läkarna,inte till frireligiösa fnatiker i riksdagar och regeringar.

  Svara
 3. Fredrik says: 12 maj, 2013 kl. 17:47

  Kan man tolka Niklas kommentarer nedan på ett annat sätt än att: ”Vi kanske har en unken människosyn men det kommer vi fortsätta att ha”?

  Sällan skådat så mycket text utan någon vidare substans i sig. Vad vill Niklas ha sagt egentligen? Vill han bara peka finger åt folk som inte stämmer in i hans värld i hur man ska leva livet?

  Varför finns ens i organisation som IOGT-NTO? Tror de verkligen att dagens människor – omringade med smartphones med access till all världens information – inte klarar dra egna slutsatser till vad alkohol kan leda till?

  Svara
 4. Anna says: 12 maj, 2013 kl. 12:52

  Mycket bra text Mattias! Väldigt intressant med alla referenser.
  Ja, det är skrämmande att sånt fokus läggs på att unga tjejer skulle bli mer ”slampiga” av alkohol.
  De kunde varnat för att killarna tappar omdömet och tar chansen att tvinga till sig sex fast den andra egentligen inte vill? Med ursäkten att de ”var ju fulla”.
  Det finns också gott om andra dumma saker man kan riskera att göra på fyllan som de hade kunnat ta som exempel.

  Svara
 5. Adrian Block says: 11 maj, 2013 kl. 21:35

  Lol. Allt mitt medlemskap i nykterhetsrörelsen i unga år föranledde var en mer liberal syn till droger och mer experimenterande.

  Inverkan denna typ av lobbyism har på svenska samhället är nästan lika illa som den som kristna fanatiker har i USA.

  Svara
 6. Niklas says: 11 maj, 2013 kl. 18:55

  Hej Mattias!

  Det är tråkigt att du inte vill ha en schysst och saklig debatt utan väljer att förvränga motståndares argument och använda guilty by association.

  IOGT-NTO har gjort en kampanj som bland annat innehåller seriestrippar med syftet att belysa alkoholnormen. De innehåller en man och en kvinna och visar olika situationer som kan uppstå i samband med deras alkoholkonsumtion. Det har uppkommit en del kritik såväl externt som internt kring hur kampanjen förhåller sig till könsroller. Det är en kritik som är värd att ta på allvar och jag förstår en del av kritiken, medan jag tycker den är överdriven i vissa delar. Det du gör är däremot att medvetet förvränga kampanjens syfte och grundbudskap. Du får gärna ha synpunkter på kampanjen och vi lär antagligen tycka olika, men din beskrivning av kampanjen är både osann och orättvis.

  Vad gäller din lilla historiska genomgång om hur det här inte är ett undantag eller misstag. IOGT-NTO är inte Systembolaget. IOGT-NTO varken skriver eller har ansvar för innehåller i statliga utredningar. På vilket sätt och varför bör IOGT-NTO hållas ansvarigt för detta?

  Att unket könsrollstänkande finns i alkoholdebatten och bland de som debatterar alkohol är lika självklart som att det finns inom alla områden i samhället. Kvinnor och män ges olika utrymme och möjligheter i samhället och alkoholdebatten är inte befriad från detta. Det kan och bör vi diskutera och försöka förändra, men om det ska bli en konstruktiv debatt är det en förutsättning att vi inte lägger orden i munnen på någon eller använder guilty by association. Tyvärr tycks du inte vara så intresserad av en mer konstruktiv debatt.

  Svara
  • Mattias Svensson says: 11 maj, 2013 kl. 19:16

   Jag antar att det enda sättet man kan svara på när man är överbevisad i sak är med detta slags indignation. Texten är mycket riktigt ett försök att sätta en kampanj från IOGT i ett bredare sammanhang och påvisa den sexnegativa och sexistiska inställningen hos ett antal aktörer för en restriktiv alkoholpolitik. Vad jag känner till brukar inte IOGT markera avstånd mot de andra aktörerna, exempelvis Systembolaget, och jag har aldrig sett någon markering mot de tidigare kampanjerna. Det är nu en bisak. Jag är inte intresserad av att hänga ut enskilda organisationer, utan bidrar med ett historiskt perspektiv på ett mönster som går igen.
   Men det är talande att Niklas enda reflektion kring den sexnegativa kommunikationen är: ”Att unket könsrollstänkande finns i alkoholdebatten och bland de som debatterar alkohol är lika självklart som att det finns inom alla områden i samhället.”
   Så lätt avfärdas alltså en noggrann genomgång av en specifik sexfientlighet som valts av restriktionsvänliga aktörer från riksdagspolitiker och utredningsexpertis via Systembolaget och kommunala kampanjorgan till IOGT-NTO. Det är ett slappt och likgiltigt sätt att frånsäga sig ansvar för sin kommunikation.

   Svara
   • Niklas says: 11 maj, 2013 kl. 21:12

    Haha, om du säger det så. Jag tänkte faktiskt skriva att du antagligen skriver som du gjorde på grund av brist på argument. Men det är ju lite märkligt eftersom jag faktiskt tycker att det finns en del bra argument som man kan lyfta fram kring den senaste kampanjen och som de du länkar till tar upp. Därmed inte sagt att jag håller med om allt i deras kritik, men det finns nog en poäng.

    Vad andra aktörer gör är fortfarande ganska ointressant för en diskussion om IOGT-NTO, som sagt. Att jag och IOGT-NTO är för Systembolagets monopol betyder inte att alla deras kampanjer är bra och det betyder verkligen inte att vi har något ansvar för dem. På samma sätt tänker jag inte anklaga dig för vad Pinochet gjorde i Chile trots att ni båda gillar nyliberal politik… Men jag har ju sett även tidigare att du gillar guilty by association-argument, så vi kanske helt enkelt tycker olika i den frågan. Jag diskuterar hellre med de som befinner sig ovanför sandlådan, men tyckte ändå att jag vill kommentera ditt inlägg.

    Med din slappa argumentationsstil gör det i alla fall ganska lätt att försvara IOGT-NTO 😉

    Jag tar som sagt gärna debatten om sexism, men vill i så fall ha en konstruktiv debatt. Inom IOGT-NTO finns många normkritiska personer. Om man kritiserar en norm (alkonormen) tenderar man att också ifrågasätta andra normer (t.ex. könsnormer, heteronormen, osv). Detta till trots finns det så klart mycket som kan bli bättre även inom vår organisation.

    Svara
    • Mattias Svensson says: 11 maj, 2013 kl. 21:53

     Bäste Niklas,

     Du får ursäkta, men mitt intresse för IOGT-NTOs organisationsliv eller förtjänster i största allmänhet är högst begränsat. Hade du något att invända i sak mot något av mina faktapåståenden eller mot någon av mina källor?

     Mattias

     Svara
     • Niklas says: 11 maj, 2013 kl. 22:57

      Med tanke på ditt omfattande bloggande om IOGT-NTO är ditt ointresse förvånande 🙂 Men det är klart att du mest är intresserad av kritik (och smutskastning) snarare än eventuella förtjänster.

      Jag har inte kollat dina citat eller källor. De stämmer säkert. Det jag reagerar på är den försåtliga argumentationen och din ohederliga beskrivning av kampanjen. Nåväl.