Mattias Svensson - 3 november, 2008

Visst är ni sjuk

–         Försäkringskassan.

–         Hej, jag har fått en släng av ojämlik maktfördelning och kan därför inte klappa katter.

–         Eh, jaha.

–         Jo, och eftersom detta är ”vår tids stora hälsorisk” ihop med en ojämlik fördelning av naturresurser tänkte jag gå ut i skogen och projektera lite mineraler.

–         Projektera mineraler?

–         Ja, det är så att säga vård i förebyggande syfte. Jag äger nämligen ingen gruva, men det gör ju andra. Sådana klyftor skapar ohälsa, det har FN bevisat rent vetenskapligt. Och förebyggande är den bästa sjukvården.

–         Jo, men det är inte giltig grund för sjukfrånvaro. Du är ju inte sjuk.

–         Är jag visst det, avundsjuk. Men Gunnar säger att det går och bota om alla bara gör som han vill.

–         Gunnar?

–          Ja, Ågren. På Folkhälsoinstitutet. Han säger att ”Vår tids stora hälsorisk är den ojämna fördelningen av makt, naturresurser, tillgång till hälsovård och utbildning, pengar och inflytande som vi ser både globalt och i vårt eget land och som berövar många människor många hälsosamma levnadsår som skulle kunnat användas till att klappa katter, träffa barnbarn, läsa bra böcker, odla rosor eller varför inte kämpa för social rättvisa.”

–         Men med den definitionen är ju alla sjuka.

–         Ja, annars skulle ju inte alla behöva botas av en maktfullkomlig myndighet. Hur blir det, skickar ni blanketterna?

–         Ja, nog är ni sjuk alltid.


Lämna en kommentar