Mattias Svensson - 17 februari, 2009

Vilken del av fri abort är det ni inte förstår?

Jag förstår inte riktigt vinkeln på SvD:s nyhet om kvinnan som genomgått två aborter. Vi har fri abort i Sverige. Det betyder att det är kvinnans beslut om hon vill ha en abort eller sätta ett barn till världen som det är hennes ansvar att föda och ta hand om upp i vuxen ålder. Uppenbarligen vill kvinnan efter att ha fött många flickor ha en pojke. Vi kan gilla den preferensen eller inte. Jag kan förstå att par som har svårt att få barn kan önska att de var lika fruktsamma som den här kvinnan och säkert känner såren rivas upp av den lättsamhet med vilken andra hanterar ytterligare en graviditet. Men det är inte er sak eller ert beslut, det är hennes. Frihet innebär just att fatta beslut som andra inte gillar.

Ändå har alltså en läkare och verksamhetschef sprungit iväg till Socialstyrelsen (och till medierna?) och begärt överprövning och rätt att vägra lämna ut information till sin patient. Detta är ju det verkligt upprörande, att läkare tar sig rätten att moralisera och vilja överpröva och förhindra en kvinnas fria beslut över sin kropp. Ändå är vinkeln i hela artikeln hur detta ska kunna stoppas i framtiden, och det verkar dessvärre som storebror Socialstyrelsen är inne på sådana tankar. Till och med Göran Hägglund är en sansad röst i sammanhanget, även om han ogillar beslutet är han tillräckligt politiskt bevandrad för att se var en lagstiftning skulle leda.

Det är som ett eko från en inte alltför avlägsen dåtid, då det var upp till statliga kommittéer att efter att ha vänt ut och in på den ansökande kvinnans hela livssituation och intima detaljer avråda henne från abort, medelst lögnaktiga påståenden om abortens risker, elchocker för att få kvinnan på rätt tankar och simpelt byråkratiskt förhalande tills det var för sent om så krävdes, det rätta svaret visste man ju redan från myndighetens och läkarskråets sida. Detta ”positiva förmynderi” av överprövning – väl beskrivet i Lena Lennerheds utomordentliga Historier om ett brott  – är alternativet till fri abort. En ordning som alltså SvD med sitt val av nyhetsvinkel gjort sig till förespråkare för.


Lämna en kommentar