Mattias Svensson - 22 januari, 2009

Samtidigt i politikens gärsgårdsserie

Tullmurar mot fattiga länder, utfiskning, korruption, nya övervakningsinitiativ, det finns mycket att diskutera i EU. Socialdemokraten Jan Emanuel Johansson vill att Sverige under sitt ordförandeskap ska driva frågan om… tataaa! ett EU-frimärke.

Och en del hävdar att vi inte har för många politiker.


Lämna en kommentar