Mattias Svensson - 11 oktober, 2010

Djävulen finns i detaljerna

Håhåjaja, det är som vanligt när folkpartiet är i farten i politiken. De vill alltid lägga sig i någon liten detaljfråga där det egentligen känns förnedrande att alls behöva bilda sig en uppfattning. Som frågan om hur mycket det ska undervisas om kristendom i skolan.

Visst kan det synas okontroversiellt att den religion som dominerat Sverige är den som upptar större delen av undervisningen i skolämnet religionskunskap. Ja, det är okontroversiellt så länge vi pratar breda riktlinjer för offentliga svenska skolor.

Och den motsatta uppfattningen att varenda religion på något sätt ska beredas exakt lika utrymme i läroplanen har med rätta avfärdats som fnoskig, koketterande och i praktiken ogenomförbar. Särskilt om även kriterier som utbredning etc ska ses som irrelevanta måste världsreligionerna jämställas även med asatro, shamanism eller slagrutor. Och om utbredning, historia, genomslag etc är relevanta, då har ju Björklund en poäng i att kristendomen bör prioriteras i undervisningen.

Problemet med folkpartistiska detaljförslag är just att de brukar resultera i ett förutsägbart tjatter kring förbud eller obligatorium, där det ena kan framstå som betydligt mer rimligt än det andra utan att för den delen vara vettigt eller rätt. Så även i detta fall.

Skolplanen gäller för alla skolor, och således även för elever uppvuxna med en annan religiös tradition som de praktiserar eller inte. För föräldrar som tycker detta är tillräckligt viktigt finns exempelvis judiska, muslimska eller katolska friskolor. Och det är om läroplanen tvingar även dessa skolor att ägna större delen av sin religionsundervisning åt (svensk-protestantisk) kristendom som jag blir bekymrad. Eller för den delen om läroplanen tvingar Livets ord att ägna mindre del av sina skolors religionsundervisning åt kristendomen än de hade velat.

Min invändning handlar alltså om raka motsatsen till millimeterrättvisa och likabehandling av alla religioner i skolan. Människor är olika, har olika bakgrund och väljer olika. Detta av fullt legitima skäl. Menar vi allvar med att kunskap om religioner är värdefullt oavsett vilken värdering man gör av dem, och att det kan vara särskilt viktigt med kännedom om den tradition man växer upp med, då bör inte staten centralt föreskriva vilken religion som ska ha företräde i alla skolor för alla barn. Föräldrarnas önskemål bör trumfa det eventuella egenvärdet i att alla i Sverige har detaljkunskaper om just våra vidskepelsers uppkomst, liksom egenvärdet i att kunna exakt lika mycket om alla stora världsreligioner.

Och det är här både Björklunds påhejare (som kollegan Ingerö) och belackare hoppar i galen tunna.

Självbestämmande och tolerans för olikheter är ingen liten aspekt, tvärtom.  Särskilt som några av de värsta övergreppen som skett i demokratiska stater har skett just genom att trycka majoritetens uppfattningar i personliga frågor på andra, och framför allt andras barn via offentlig utbildning. Så försökte progressiva i USA civilisera indianer genom en skolgång som trots de bästa intentioner resulterade i så många självmord och känslor av värdelöst ursprung att åtgärden idag diskuteras i folkmordstermer ( Se ex vis Adam Jones Genocide – A Comprehensive Introduction, s 75-76). Även katolikers barn fick sina föräldrars trosuppfattning karikerad, vilket lade grunden för katolska friskolor.

Lika och saklig religionsundervisning är såklart inte lika illa, men den fyrkantiga folkpartism som från ovan vill trycka in alla elever i samma mall genom samma undervisning är sällsynt okänslig för sådana aspekter. Frågan om religionsundervisning i skolplanen bör alltså vara löst formulerad och medge lokala och konfessionella undantag. Bara så kan mångfalden och friheten bevaras.

Och på sikt bör ett samhälle som värnar om sådana värden fundera över det önskvärda i en statligt kontrollerad skolgång över huvud taget.

P.S. Det har i debatten även hävdats att man inte får värdera de stora religionerna olika. Det är såklart inte statens uppgift, men att religioner är olika gör såklart att de i debatten kan och bör värderas olika och på egna meriter. Carl Rudbeck gjorde ett intellektuellt njutbart inlägg som poddpratare hos Timbro på just detta tema. D.S.


Lämna en kommentar


4 kommentarer

 1. Iman says: 11 oktober, 2010 kl. 19:45

  Det är ok att man delar timmarna lika mellan religionerna om man samtidigt berättar om hur hur Islam står för förtryck av kvinnor, terrorism, lämlästning av barn och kvinnor och totalt uppgivande av mänskliga friheter.

  Svara
 2. Anna says: 11 oktober, 2010 kl. 17:51

  Jag längtar till den dag Sverige blir tillräckligt modernt för att byta ut religionsundervisning mot idéhistoria/filosofi så att även de icke-religiösa tankarnas och idéernas bidrag till samhällets och mänsklighetens utveckling kommer fram.

  Svara
 3. Tweets that mention Religionsundervisning: Djävulen finns i detaljerna « Mattias Svensson -- Topsy.com says: 11 oktober, 2010 kl. 12:54

  […] This post was mentioned on Twitter by Gustav Almestad, TwelvE. TwelvE said: Mattias Svensson: Religionsundervisning: Djävulen finns i detaljerna: Håhåjaja, det är som vanligt när folkpartiet… http://bit.ly/b3PGmz […]

  Svara
 4. Martin Ängeby says: 11 oktober, 2010 kl. 11:56

  Kan man inte förpassa de behövliga specialkunskaperna om kristendom till svensk samhällskunskap och historia, så kan religionsämnet vara ett studium av allsköns vidskeplighet utan det kristliga innifrånperspektivet.

  Svara