Mattias Svensson - 1 april, 2009

Regeringen vill ha varningstexter på fotbollsbiljetter

Regeringen: Fotbollsbiljetter får varningstext

”Den som går på fotboll riskerar att bli utsatt för våld och kränkande språkbruk” alternativt ”Att titta på fotboll kan leda till fetma, emotionella störningar och hjärtproblem”. Det är de två varningstexter som nu ska blir obligatoriska i samband med fotbollsmatcher på plats eller på TV enligt ett förslag från regeringen. Fotbollsbiljetter förses med varningstexter, likaså måste försäljningsställen ha en tydlig varningsskylt och vid biljettbokning på Internet kommer en varningsruta att synas. Förslaget träder i kraft den 1 juni i år.

–    Jag förstår att många tycker att det är roligt att gå på fotboll, men detta handlar också om folkhälsan. Det kan vara en ovan tanke för många att se idrott som ett folkhälsoproblem, men regeringen har ett modernt och evidensbaserat synsätt på riskabla livsstilar, säger folkhälsominister Maria Larsson.

Idrottsminister Lena Adelsohn-Liljeroth menar att fotbollstittande handlar om frihet under ansvar, och tycker att förslaget speglar en välavvägd kompromiss.

–    Vi vill inte förbjuda någon att gå på fotboll, däremot vill vi göra folk medvetna om riskerna det för med sig. Det handlar om att från samhällets sida ge en uppmuntrande knuff i rätt riktning, men om det inte får avsedd verkan är vi beredda att vidta fler åtgärder.

En vetenskaplig ansats
Förslagen har arbetats fram efter partssamtal med berörda myndigheter och på basis av en kommande rapport från Statens Folkhälsoinstitut som entydigt slår fast att fotbollen är ett folkhälsoproblem. Sambandet mellan hjärtsjukdomar och fotbollsevenemang är klarlagt i flera epidemiologiska studier. Enligt en schweizisk studie ökar risken för hjärtattack med 60 procent under ett stort mästerskap (Katz et al, 2003). Likaså finns en statistisk överrisk för stillasittande och konsumtion av alkohol, tobak och kaloritäta livsmedel i samband med fotboll, vilket är kopplat till hälsorisker på sikt. Det finns även problem med kränkande språkbruk och en snedvriden könsfördelning på läktarna, vilket uppmärksammats av Brottsförebyggande rådet (BRÅ).
På Statens folkhälsoinstitut, med ansvar för hälsofrågor och vetenskapligt kompetensunderlag, är man glad över att regeringen nu vidtar åtgärder.

–    Här har samhället ett ansvar och det är bra att regeringen nu slår fast att fotbollsarenor är en olämplig miljö ur folkhälsosynpunkt, säger generaldirektören för Statens folkhälsoinstitut Sarah Wamala.

Samtidigt menar Wamala att regeringen hade kunnat gå längre.

–    Vi tror inte att det räcker med varningstexter utan vill se en handlingsplan med ett batteri av andra åtgärder; kanske en fotbollsskatt, åldersgränser samt ytterligare forskning och informationsinsatser om sambanden mellan fotbollstittande och hälsa. Forskningen visar att livsstilsproblem till följd av felaktiga val tacklas bäst genom en integrerad ansats som involverar samtliga samhällsaktörer, fotsätter Wamala.

”Vandrande belägg för osund livsstil”

Statens Folkhälsoinstitut visar i sin rapport även på en alarmerande situation i medierna. Där glorifieras fotbollen, medan folkhälsoproblemen i dess spår har en undanskymd roll. Regeringen är på denna punkt mer försiktig med åtgärder.

–    Där kommer ju tryckfriheten dessvärre emellan, medierna är fria att skriva vad de vill, säger Maria Larsson.

–    Men jag vill uppmana till återhållsamhet med positiva och kritiklösa skildringar av något som innebär betydande samhällsproblem och hälsorisker för den enskilde. Regeringen kommer i ett första steg att kalla sportjournalister vid landets dagstidningar till samtal och ordna en utbildningsdag, säger Maria Larsson.

Mats Olsson, idrottskrönikör på Expressen vars namn nämns bland kandidaterna till regeringssamordnare mot fotbollshuliganism, ser gärna en vidareutbildning i folkhälsofrågor och välkomnar regeringens initiativ.

–    För att vara ärlig är många sportjournalister vandrande belägg för vad en osund livsstil för med sig. Egentligen borde man ju ha någon sorts viktgräns och alkolås för att få skriva om sport. Vi måste tänka på vår roll som föredömen, särskilt så länge ungdomar kan läsa sportsidorna och ta intryck.

”Bättre än att folk sitter hemma och tittar”
På Svenska fotbollsförbundet är man avvaktande till förslaget och förbundets ordförande Lars-Åke Lagrell menar att fotbollen som åskådarsport är orättvist utpekad.

– Vi vill naturligtvis göra vår del för folkhälsan, men med varningstexter på biljetterna vi säljer är ju risken större att folk sitter hemma och ser matchen på TV. Läktaren är en kontrollerad miljö där inget starkare än folköl serveras, med visitering och vakter och där vi gör vårt bästa för att få bukt med banderoller och ramsor som någon kan uppleva som kränkande. Ser folk däremot matchen på TV är det svårt att göra något åt vad de säger eller vad de äter och dricker, säger Lagrell.

(TT 090331 kl 22.52)


Lämna en kommentar