Mattias Svensson - 31 januari, 2009

Politikens comeback, del XVII: Smörberget

Det våras för politiskt vrakgods
i finanskrisens spår. Efter bailouts, industripolitik, krav på förstatligade
företag och uppmaningar att ”handla svenskt” växer nu en annan klassiker från
historiens skräphög: EU:s smörberg. EU pumpar nu in subventioner till
jordbruksindustrin för att kompensera för sjunkande efterfrågan och hålla
priserna höga. International Herald Tribune rapporterar att 30 000 ton smör har inhandlats för skattebetalarnas pengar för att göra mjölk och smör dyrare i
våra matbutiker. Dubbel idioti.

Nyss var det kris för att
matpriserna är unikt höga. De har förvisso minskat något sedan den absoluta toppen men är fortfarande
höga. Men jordbruket vore inte ett privilegierat särintresse om de inte som
finanssektorn och bilindustrin före dem krävt att staten ska kompensera med
utgångspunkt i den unika högprissituation som rådde fram till i somras, vilket
i sin tur föder ännu fler sådana kompensationskrav.

Så här ser politikens
hantering av kriser ut i praktiken. Storskalig idioti som gynnar de få på
flertalets bekostnad, det bestående på dynamikens bekostnad och inskränkt
detaljstyre på det globala handelsutbytets bekostnad. Frågan är bara hur dyra
lärpengarna ska bli den här gången, innan insikten når fram.


Lämna en kommentar