Ivar Arpi - 24 juni, 2014

Ojämnt flyktingmottagande är inte problemet

”Lagstifta om skyldighet att ta emot flyktingar”. Det skriver Gunnar Hedberg (M) och Lars Stjernkvist (S), som tillsammans är regeringens samordnare för ökat flyktingmottagande (SvD Brännpunkt, 23/6). De skriver att mottagandet måste bli jämnare mellan kommunerna och att det därför behövs lagstiftning för att markera att ”flyktingmottagandet är en angelägenhet för hela landet”. Jag håller förvisso med i sak, men utspelet är symptomatiskt för hur en bisak görs till huvudfråga. Problemen med svensk integration beror inte främst på ett ojämnt mottagande, utan på att fler migranter än någonsin kommit de senaste åren. På DN:s ledarsida har man dock köpt Hedbergs och Stjernkvist verklighetsbeskrivning och skriver att det ”som bekant finns … en rad kommuner som visat mycket litet intresse för att hjälpa till med etableringen av nyanlända invandrare” (24/6).

Det är helt enkelt inte sant. 2013 fanns det endast tre kommuner som inte tog emot flyktingar: Skurup, Lekeberg och Öckerö, med en sammanlagd befolkningsmängd på 34 910 personer. Sedan början av 2014 har dessutom Lekeberg tecknat avtal med Migrationsverket, så då återstår två kommuner i hela Sverige som inte tar emot flyktingar.

Hur ser då mottagandet ut i de kommuner som faktiskt tar emot flyktingar? Jag räknade på flyktingmottagandet för åren 2011 till 2013 utifrån Migrationsverkets statistik (här kan ni se uträkningen). Och det finns helt klart en viss obalans. Men det betyder inte att en jämnare fördelning är en silverkula som löser problemen med att fixa fram bostäder och arbeten till nyanlända flyktingar. Om de av Sveriges kommuner som tar emot minst antal flyktingar i proportion till sin befolkningsandel i stället tog emot samma antal som rikssnittet skulle strax under 6000 nya platser kunna vaskas fram. Och den siffran tar inte hänsyn till kvalitativa skillnader mellan kommuner i kapaciteten att ordna bostäder och service för flyktingarna. Men ändå, låts oss säga att man med en lag tvingade kommunerna att vara mer solidariska. 6000 platser räcker ändå inte med tanke på att antalet personer med redan beviljade uppehållstillstånd som väntar på en kommun som kan ta emot dem i dagsläget är ungefär 12000, enligt en helt ny granskning av Riksrevisionen. Dessutom har antalet asylsökande skrivits upp från runt 61 000 till 80 000 (DN, 23/6), så de där 6000 platserna verkar alltså inte vara ens i närheten av att räcka.

Som migrationsforskaren Henrik Emilsson skriver på Integrationsbloggen: ”I Sverige hade vi under 2013 en mottagning av personer som fått asyl på 3,5 per 1000 invånare. Inom EU är snittet på knappt 0,3. I Sverige är det sju kommuner som, i förhållande till invånarantal, tar emot färre än EU-snittet. Dessa sju kommuner har [tillsammans] en befolkning på 145 000 personer. Skulle dessa sju kommuner ta emot lika många som snittet i Sverige (3,5 per 1000 invånare) skulle det innebära att det skapas ytterligare 485 kommunplatser. Detta antal skulle räcka för att t.ex. avlasta Södertäljes mottagning från 1096 personer till 611 personer under år 2013 så att Södertälje skulle ta emot 6,7 personer per 1000 invånare istället för 12 personer per 1000 invånare. ”

Lite mer statistik för att understryka att problemet inte handlar om att några få kommuner tar emot för få flyktingar. Snarare handlar det om att det totala mottagandet ökat och ökar mycket fort. Förra året var antalet beviljade uppehållstillstånd i Sverige rekordhögt – 116 586 stycken. Och 2014 ligger, enligt statistik på Migrationsverket, de första sex månaderna på en ännu högre nivå än motsvarande för 2013. Nu kommer över 2000 flyktingar varje vecka, vilket är i nivå med hur det var under kriget på Balkan i början av 1990-talet. Migrationen till Sverige ökar, i synnerhet om man ser över flera år. Tittar man på beviljade uppehållstillstånd är det tydligt. Det beviljades 20 700 per år under 1980-talet, 42 700 per år under 1990-talet, 62 300 per år mellan 2000 och fram till regeringsskiftet 2006, och 98 100 per år mellan 2007 och 2013 (källa: Migrationsverket). Av OECD-länderna tar Sverige i dag emot i särklass flest migranter, i synnerhet asylsökande, i förhållande till sin befolkningsmängd. I absoluta tal tar bara Tyskland och Frankrike emot fler asylsökande.

Den allt större invandringen bidrar sannolikt till integrationssvårigheter. Antalet utanförskapsområden har ökat från tre stycken 1990 till 156 år 2006 och till 186 för 2012, vilket ekonomen Tino Sanandaji visade i en rapport för tankesmedjan Den Nya Välfärden tidigare i år. Maktskiftet verkar alltså inte ha hejdat utvecklingen.

Av allt detta kan man dra slutsatsen att en lag som tvingar kommunerna att ta emot flyktingar inte kommer att lösa problemen som finns. På sin höjd ger det effekter på marginalen.


Kommentera Micke Jonasson


16 kommentarer

 1. sven svensson says: 7 september, 2015 kl. 11:19

  ”Den allt större invandringen bidrar sannolikt till integrationssvårigheter.”

  Hur kom ni fram till detta???

  ”Maktskiftet verkar alltså inte ha hejdat utvecklingen.”

  Näe att göra samma sak på samma sätt om och om igen ger sällan (aldrig) ett annat resultat . . . 7partier tycker lika . . gott och väl
  MEN då kan situationen förändras bara genom att ett eller flera partier med en annorlunda politik kommer i regeringsställning . . ”All offentlig makt utgår från folket . . ” Att politiker i de etablerade partierna sitter kvar i riksdag och regering är ju fel om folket vill annorlunda . . och invandringen har ju pågått i decennier så om inte partierna ändrat politik varför skulle ens en ändrad politik skapa röster? BYT!!

  Svara
 2. Ojämnt flyktingmottagande i kommunerna | says: 21 november, 2014 kl. 12:54

  […] Arpi menar i ett blogginlägg att ett jämnare mottagande inte är en lösning, och utgår ifrån beräkningar på vad som skulle […]

  Svara
 3. 100 000 flyktingar 2015 says: 4 november, 2014 kl. 23:27

  […] kommuner i Skåne och norr om Stockholm. En förhoppning som knappast löser problemen enligt Ivar Arpi i […]

  Svara
 4. Martin Hedlund says: 27 augusti, 2014 kl. 11:41

  Helt riktigt, att ett jämnare asylmottagande skulle förändra läget verkar orimligt. Det är bara ännu ett sätt att styra bort debatten från volymerna. Jag för ett liknande resonemang här: http://avvikandelandet.wordpress.com/2014/07/09/om-det-att-sprida-ut-asylinvandrare-jamnare-mellan-kommunerna/

  Svara
 5. Micke Jonasson says: 31 juli, 2014 kl. 06:54

  Den stora strömmen av ”flyktingar” har alltid tidigare varit mindre än anhöriginvandringen, vi får se vilka proportioner det blir om ett par år då nuvarande ”flyktingar” skall ha hit sina anhöriga som också skall ha plats i kommunerna med allt vad detta innebär. Valet av citationstecken är p.g.a. utan id, pass eller ålderskontroller och spridandet av att alla syrier, eritreaner, somalier och ensamkommande får automatiskt put. Nu tas det t.o.m. taxi från Italien för att få komma hit så det är inte skyddsbehovet som hägrar, då det ligger ett antal säkra länder på den 4-500 mil långa resa de företar sig. Det konstiga är att många ensamkommande hittar sina föräldrar efter ett tag och får hjälp med resekostnaderna för att hälsa på, av övriga flyktingar åker många tillbaka och hälsar på släkten efter ha fått sitt nya pass.
  Jag förstår dom som kommer hit som ekonomiska flyktingar men tror att hjälpen skulle gagna fler om den sattes in i närområdet, det finns många som inte har en chans att ta sig därifrån. Våra resurser är begränsade och våra barn kommer att få betala det vi ställer till med, vi har gjort av med vårt arv, våra pengar och snart våra barns pengar.

  Svara
 6. Jämnare fördelning av asylsökande ingen lösning | Varjager's Weblog says: 28 juli, 2014 kl. 12:19

  […] Antalet asylsökande har samtidigt skrivits upp från runt 61 000 till 80 000, skriver Ivar Arpi (Läs mer). […]

  Svara
 7. Lise says: 6 juli, 2014 kl. 18:08

  Det är orimligt med fortsatt högt flyktingmottagande utan en folkomröstning i frågan. Att tvinga kommuner att ta emot tyder ändå på att det inte är demokratiskt förankrat. Jag med flera vill i alla fall inte vara med och betala för invandring, när jag vet att välfärden, som skatterna ska gå till, kommer att upphöra med nuvarande invandringspolitik. När man dessutom vet att endast 8 av 10 av de som kommer till Sverige har ID-handlingar sjunker motivationen ännu mer.

  Svara
 8. Gunnar Hedberg says: 26 juni, 2014 kl. 18:44

  Vi föreslår inte skyldighet att ta emot flyktingar med PUT.
  Vad gäller ensamkommande barn finns en sådan skyldighet, men detta kan inte gälla vuxna som har rätt att bo var man vill.
  Vi menar dock att kommuner måste ha en beredskap att ta emot, precis som man har inom många andra områden.
  Gunnar Hedberg

  Svara
  • Ivar Arpi says: 27 juni, 2014 kl. 12:13

   Hej Gunnar,

   Det är väl ändå hårklyverier? Och ser man till de avtal om beredskap som kommunerna har med Migrationsverket är det tydligt att mottagandet ofta blir större (se länkade uträkningen). Ni skriver att ”Dagens obalans i kommuners ansvarstagande måste minska, och det är viktigt att ytterligare markera att flyktingmottagandet är en angelägenhet för hela landet.”. Jag har i texten visat att obalansen inte är problemet. Hade kommunerna som tar emot minst tagit emot i samma nivå som rikssnittet (viktat för befolkning) hade mindre än 6000 platser blivit tillgängliga.

   Svara
 9. Jonas says: 25 juni, 2014 kl. 21:39

  Det totala antalet uppehållstillstånd (116 586) som nämns handlar inte om antalet som ska ha plats i kommun. Den siffran innefattar samtliga uppehållstillstånd och inte bara de personer som omfattas av etableringslagarna och deras anhöriga (inom en viss tidsgräns) och ska därför inte räknas in. Gör gärna en rättning!

  Svara
  • Ivar Arpi says: 26 juni, 2014 kl. 17:38

   Hej Jonas,

   Jag är tydlig med att det rör sig om antalet beviljade uppehållstillstånd och inte antalet som ska placeras ut i kommuner. Vilket även framgår av min bifogade uträkning. Så någon rättning behövs knappast.

   Vänlig hälsning,
   Ivar Arpi

   Svara
 10. Martin says: 25 juni, 2014 kl. 14:38

  Lösningen bör vara att alla som vill ha massinvandring bosätter sig i Rinkeby och Rosengård mm.

  Svara
 11. Gun-Britt H says: 25 juni, 2014 kl. 10:19

  Våra politiker uppbackade av media skickar vårt land mot en avgrund och i allt snabbare takt. Varför inser de inte det? Men det är klart, när Södermalms skolor börjar fyllas på av invandrarbarn som inte gått en dag i skolan blir det nog annat ljud i skällan.
  Och vad har hänt med DN? Sväljer de allt nu för tiden? Har de ingen som helst källkritik längre?

  Svara
 12. Rick N says: 24 juni, 2014 kl. 23:07

  Skakande siffror jag bara haft på känn. Tack för informationen.

  Vad ÄR det med så många av våra politiker och journalister …

  Svara
  • Staffan Anderstig says: 25 juni, 2014 kl. 10:46

   Vad har hänt med våra politiker?de har förlorat sin ryggrad, alternativt skiter de i att Sverige förvandlas till ett dysfunktionellt land i en nära framtid!

   Svara
   • Rickard says: 1 augusti, 2014 kl. 14:54

    Läs eliternas uppror av Christopher Lasch. Dagens politiker och journalister har ingen som helst lojalitet till det egna folket och den egna nationen.

    Svara