Mattias Svensson - 30 december, 2012

Ohlys nya Skoglundare

Jag borde förstås låta bli alkoholen såhär under ledigheten, i alla fall i debattform, men det stör mig oerhört att lögner och överdrifter är socialt accepterade så fort man pläderar för restriktioner. Idag bjuder förre vänsterledaren Lars Ohly på ett par riktiga Skoglundare i en debattext. Ska vi ta dem lite snabbt.

 

1. ”All forskning visar att ökat alkoholbruk också leder till ökat missbruk.”

Fakta: Bland svenska ungdomar har drickandet minskat men skadorna ökat. Det är i själva verket ett vanligt mönster vid restriktiv politik. (Se Johansson, L Staten, supen och systemet, 2008)

 

2. ”Ökad konsumtion av alkohol syns direkt i statistiken för misshandelsfall och våldsbrott.”

Fakta: I Sverige har alkoholkonsumtionen ökat betydligt sedan mitten av 1990-talet. Mycket tyder på att våldet inte ökat och alkoholrelaterat dödligt våld har minskat.

”De uppgifter som allmänheten lämnar i olika svenska offerundersökningar visar att utsattheten för misshandel generellt sett inte ökat sedan början av 1990-talet.”

BRÅ 2008: 23

”[D]et fullbordade dödliga våldet – och i synnerhet det alkoholrelaterade – har minskat i Sverige.”

BRÅ 2011:5

 

3. ”Tre av tio män och en av fyra kvinnor i Sverige har en riskabel alkoholkonsumtion. De dricker på ett sätt som gör att de utsätter sig för akut eller kronisk fysisk och psykisk ohälsa.”

Fakta: Enligt Folkhälsoinstitutet innebär riskbruk ”förhöjd risk för skadliga fysiska, psykiska och sociala konsekvenser”. ”Vid riskbruk finns ibland tecken på, men inga tydliga bevis för, att alkoholrelaterad skada uppkommit.” Notera den väsensskilda beskrivningen (mina kursiveringar).

Riskbruk definieras i Sverige som över 14 standardglas per vecka för män respektive 9 standardglas för kvinnor. Allt berusningsdrickande innebär riskbruk och det innebär för män att vid ett och samma tillfälle dricka 5 standardglas (1 flaska vin) och för kvinnor 4 standardglas.

 

Nu ska det förvisso sägas att Ohlys artikel inte handlar om förslag till restriktioner utan om att han är arg på att TV4 testar mumma inför jul och möjligen planerar att testa lämpliga alkoholhaltiga drycker även till nyår. Gudskelov lever vi i ett land där en avdankad kommunistledares synpunkter på det mediala utbudet bara är en röst i mängden och tryggt kan ignoreras eller kritiseras. Så låt oss göra det.

Det var dagens folkbildning och årets sista. Gott nytt år och fira hur ni vill!

 

Uppdatering:

Jakten på källan till Lars Ohlys tredje påstående ovan har givit upphov till viss förvirring på twitter. Där menar nämligen Ohly att även hans källa är Folkhälsoinstitutet, dock utan länk. Vidare letande ledde dock till en cirkusdirektör som redan använt så gott som samma påstående som Lars Ohly. De som riskbrukar alkohol ”dricker så att de utsätter sig för akut eller kronisk, fysisk och psykisk ohälsa”, skriver cirkusdirektören.

Vad Lars Ohly och Henry Bronett skriver stämmer nu inte riktigt med vad Pi Högberg på Folkhälsoinstitutet hävdar om riskbruk, som alltså inkluderar att dricka fler än fyra glas vin (fler än tre för kvinnor) vid samma tillfälle:

”En riskabel alkoholkonsumtion betyder att man dricker på ett sätt som ökar risken för akut eller kronisk fysisk och psykisk ohälsa.”

Att ”öka risken för” ohälsa är förstås något helt annat än att ”utsätta sig för” ohälsa. Lars Ohly har inte stöd för vad han hävdar. Nu händer det förvisso oss alla emellanåt att någon uppgift vi dragit till med eller upprepat för att den lät bra visade sig vara för bra för att vara sann. Det som skiljer ut en hederlig person är att man korrigerar sig när felaktigheter påpekats. Men det är söndagkväll och Lars Ohlys Liverpool vann med 3-0, så vi låter juryn vara ute några dar innan vi dömer någon. Ses på det nya året.

 

Uppdatering 2:

Förlåt, men det här är lite för lustigt för att låta bli. Visst verkar de ha många formuleringar gemensamt, den fd vänsterledaren och cirkusdirektören?

 

Henry Bronett på SVT debatt:

Alkoholreklam riktad specifikt till den svenska marknaden uppgår idag till sjuhundra miljoner kronor (jämfört med åtta miljoner år 2000). Det betyder att barn också lär sig hur gott det är med alkohol, hur roligt det blir på fester och hur härligt det är med rätt vin till räkorna.

Lars Ohly i Expressen:

Alkoholreklam uppgår i dag till sjuhundra miljoner kronor i Sverige. År 2000 var motsvarande siffra åtta miljoner kronor. Det betyder att vi alla blir tillvanda till en bild av alkohol som framhäver hur gott det är med sprit, hur roligt det blir på fester och hur viktigt det är med rätt vin till fisken. Även barn får denna bild genom reklamen.

 

Henry Bronett på SVT debatt:

Tre av tio män och en av fyra kvinnor i Sverige har vad man kallar för en riskabel alkoholkonsumtion. De bryr sig kanske inte så mycket om att de dricker eller hur mycket. Det betyder att de dricker så att de utsätter sig för akut eller kronisk, fysisk och psykisk ohälsa.

Lars Ohly i Expressen:

Tre av tio män och en av fyra kvinnor i Sverige har en riskabel alkoholkonsumtion. De dricker på ett sätt som gör att de utsätter sig för akut eller kronisk fysisk och psykisk ohälsa.

 

Henry Bronett på SVT debatt:

Särskilt kring de stora helgerna kan det gå vilt till. Barn blir vittnen till hårda ord och vuxnas slagsmål. Barn blir utsatta för fruktansvärda gränslösheter av vuxna som vill ”slappna av lite”.

Lars Ohly i Expressen:

Inför nyår hoppas jag slippa uppmaningar till mer drickande. Folk kommer nog att dricka ändå och många barn kommer att bli rädda när lulliga vuxna ska ”slappna av” och blir klängiga och fyllebekännande.


Lämna en kommentar


5 kommentarer

 1. Niklas says: 7 januari, 2013 kl. 15:37

  Mattias:

  Tack för ditt svar.

  Min poäng är att Ohly anknyter till en generell bild i forskningen. En sådan kan nästan alltid ”motbevisas” av enskilda studier med avvikande resultat, men det betyder inte att den generella bilden är fel.

  För att ta ett tydligt exempel:
  Generell bild: Tobaksrökning ökar risken för lungcancer
  Invändning: En studie i Australien visade ingen förhöjd risk för cancer i testgruppen.

  Invändningen kan i ett sådant fall bortses ifrån eftersom forskningsunderlaget i övrigt så starkt belägger sambandet mellan rökning och cancer.

  Svara
  • Mattias Svensson says: 7 januari, 2013 kl. 15:52

   Hej Niklas,

   God pedagogik, men det är inte min bild av de samband Lars Ohly så tvärsäkert hävdar. En sådan sak som att alkoholrelaterat dödligt våld stadigt minskar och minskar mer än annat våld under en 20-årsperiod då drickandet ökar markant visar något annat. Även de som försvarar totalkonsumtionsmodellen medger att den bara stämt för runt hälften av indikatorerna (och då bara det direkta sambandet mellan konsumtion och skador, tar vi in det ytterligare steget att positiva tv-inslag (tillgänglighet) ökar konsumtionen, blir det än mer vanskligt) http://www.can.se/sv/Tidskriften-AoN/Alkoholskador-ovantat-stabila/Den-aktuella-utvecklingen-av-alkoholskador-i-Sverige/ . Jag tycker alltså att det finns fog för att kritisera den typen av tvärsäkerhet som Lars Ohly torgför. Det är vulgärvarianter av samband som på sistone långtifrån alltid visat sig stämma med verkligheten.

   Svara
 2. Enligt Min Humla » Nyårsreflektioner says: 1 januari, 2013 kl. 13:19

  […] hindra från att dricka, får tag i alkohol ändå, och mycket tyder på att drickandet blir mer destruktivt om tillgången försvåras. Så sluta vara så jävla mesiga och tvångsomhänderta alla som köar […]

  Svara
 3. Niklas says: 31 december, 2012 kl. 07:43

  Vad är poängen med att påpeka att artiklarna ev. är inspirerade av varandra? Tycker dessutom att citaten trots allt skiljer sig en del åt, men de innehåller ju fakta som är relevanta för såväl Ohlys som Bronetts artikel.

  Nåväl. Angående punkt 1 och 2 så har du fel. Det är ett klassiskt fult grepp att lyfta fram ett enskilt fakta som talar för ens egen sak, men det säger ingenting om det samlade kunskapsunderlaget. Om man ser till all forskning på området så stämmer Ohlys påståenden.

  Angående punkt 3 så kan jag hålla med om att det är slarvigt formulerat. Du påstod ju dock från början ett citatet inte alls fanns hos folkhälsoinstitutet, men sen visade det sig ju att det gjorde det. Slarvigt citerat av Ohly dock får medges.

  Svara
  • Mattias Svensson says: 31 december, 2012 kl. 10:23

   Hej Niklas. Poängen med punkt 1 och 2 är att visa att Ohlys svepande och generaliserande påståenden lätt kan motbevisas av fakta. Det är naturligtvis inte att hävda att motsatsen alltid är fallet. Det vore förryckt att påstå att exempelvis våldet alltid minskar när folk dricker mer. Men verkligheten är mer komplicerad än vad Lars Ohly försöker hävda.
   Jag påstod inte alls att citatet inte fanns hos Folkhälsoinstitutet, jag länkar till vad de faktiskt skriver. Sedan fick jag leta upp det senare citatet som jag tror ligger till grund för Ohlys och Bronetts missförstånd.

   Svara