Mattias Svensson - 9 oktober, 2008

Liberalast i riksdagen

Den allmänna motionsperioden i riksdagen, när de enskilda ledamöterna får motionera om vad som ligger dem närmast om hjärtat, avslöjar oftast mindre trevliga sidor hos våra makthavare. Inte sällan handlar det om bypolitik för att gynna den egna hembygden med en väg eller något museum.

I den ymniga floden finns dock liberala inslag. Liberalast av alla är centerpartisterna Annie Johansson och Fredrick Federley som motionerat om plattskatt, marknadshyror, avskaffande av spelmonopolet  och LAS, och även om de inte helt vågar avskaffa statsradio och statstelevision så går de en bra bit på väg.  Federley får ett litet minus för en fånig motion om EU-flaggor, Johansson har en regionalpolitisk motion och ett tillmötesgående av Brottsförebyggande rådets förslag om flygplatsvisitering och obekväma avsparkstider vid fotboll, men å andra sidan en intressant motion om välbehövliga ingångsvärden för en översyn av upphovsrätten. Sammantaget ligger de långt före resten av fältet.

Men det finns fler liberala förslag. Moderaten Gunnar Axén brukar vara pålitlig i de här sammanhangen och har i år förslag om att luckra upp spelmonopolet, avskaffa automatspelslagen och underlätta gårdsförsäljning av alkohol. Det senare är en fråga som ligger moderaten och vinprovaren Per Bill ännu varmare om hjärtat. Han har initierat hela fyra separata motioner i ämnet, och får även plus för att reservera PKU-registret för forskning. Bland moderaterna går även plus till Oscar Öholm för motioner om liberalare öppettider på krogen, sänkt åldersgräns för alkoholinköp och avskaffat förbud mot nattarbete, till Eliza Roszkowska Öberg som vill avskaffa lagen om byggnadstillstånd och hela byråkratin av smakråd, till Karl Sigfrid för motioner om en översyn av EU:s regleringsbörda, om avskaffad filmcensur och ett försvar av yttrandefriheten på Internet, Fredrik Schulte som vill avskaffa kampsportsförbudet, sätta gränser för kulturbidrag och myndigheters opinionsbildning, samt tillåta hembränning för husbehov och till Sofia Arkelsten som vill tillåta läkemedelsförsäljning i butik och insemination för ensamstående, samt avskaffa Systembolagets monopol och sänka alkoholskatten – av miljöskäl.

Folkpartiets Birgitta Ohlsson har krav på republik och motioner om stärkt integritetsskydd på pluskontot, men tyngs av en närmast manisk regleringsiver rörande djur, samt motioner om kvoterad föräldraförsäkring, utökad jämställdhetsplanering och förvärrat prostitutionsförbud. Camilla Lindberg lyfter också integritetsfrågor med krav på en integritetsbalk och har dessutom ett förslag om att respektera rökares frihet och tillåta rökning på krogar och restauranger. Annars tycks engagemanget för ökad frihet från folkpartihåll mest gälla det, förvisso hedervärda, uppdraget att uppmärksamma kränkningar och plädera för ökat självbestämmande på andra ställen i världen än i Sverige, Fredrik Malm motionerar exempelvis om Kurdistan och Iran, och står som medförfattare på andra motioner i den vägen.

En mer jordnära hållning representeras av centerns Sven Bergström som utöver att stärka svenska folkets självbestämmande genom möjligheten att i folkomröstning avvisa EU:s Lissabonfördrag och en motion om uppluckring av strandskyddet i glesbygd, även motionerat om rätten att få gräva ner fiskrens.

Det var några glada liberala laxar jag metat upp i motionsströmmen, men det finns säkert fler.


Lämna en kommentar