Mattias Svensson - 5 oktober, 2009

I Expressen om Klaus och EU

Det är skillnad på efterspelet till folkomröstningar beroende på om folket svarat som EU vill eller inte. Med den iakttagelsen som utgångspunkt skriver jag på Sidan 4 i Expressen idag om behovet av en liberal Europavision frigjord från nya politiska befogenheter i Bryssel, precis som det går att nära en amerikansk dröm, utan att gilla Washington. Och att jag håller tummarna för Vaclav Klaus:

Integrationen lever och mår bra, även utan nya överstatliga
befogenheter.Billigare flygresor har gjort mer för att ena Europa än att
EU-loggan pryder skolmatsalarna med budskap om subventionerad mjölk. I många fall bygger integrationen just på politikens
frånvaro. I avsaknad av centrala harmoniseringar ger skattekonkurrens och olika
legala lösningar en ständig tävlan i att lära av sina grannar för att bättre
kunna uppmuntra dynamisk utveckling och affärer.Lämna en kommentar