Mattias Svensson - 30 november, 2009

Grattis, islamister!

”Freedom, go to hell”
stod det på plakaten när islamister demonstrerade mot Muhammedkarikatyrerna i
danska Jyllandsposten. ”Freedom, go to hell” svarade schweizarna igår och inskränkte religionsfriheten för muslimer
genom att rösta igenom ett förbud mot minareter. Därmed har islamisterna fått
rätt, de som hävdar att friheten i väst inte är en lika frihet för alla och
därmed bara en chimär och bara för västerlänningar, en analys de använder för att ursäkta att friheterna
inskränks i muslimska länder.

Omröstningen sätter fingret på en av de grundläggande
skillnaderna mellan vad jag i min bok Mer demokrati – mindre politik
kallar en liberal och en totalitär demokratisyn. Enligt den totalitära
demokratisyn som större delen av vänstern anammar sätts majoritetsbeslut i
högsätet, och ska i idealfallet omfatta alla samhällsbeslut, inte bara
politiska, exempelvis genom ”ekonomisk demokrati”. Med en sådan samhällssyn
finns inget att invända mot minaretförbudet, ske majoritetens vilja. Bara med
en liberal demokratisyn – enligt vilken statens och politikens maktutövning är
underställd lagar och varje människas grundläggande fri- och rättigheter – kan
principiella invändningar mot gårdagens pöbelvälde resas. Gäller fri- och
rättigheter alla, eller gäller de bara dem som tycker, lever och tror som
majoriteten?


Lämna en kommentar