Mattias Svensson - 3 december, 2008

FN-förbundet ger replik på kritik

Svenska FN-förbundet gjorde sig kända under sommaren, när förbundet med hänvisning till mänskliga rättigheter ville förbjuda rasistiska organisationer. De mänskliga rättigheterna organisationsfrihet, mötesfrihet, åsiktsfrihet och yttrandefrihet lyckades man på något vis ignorera. Men den som granskar FN-förbundet närmare finner att organisationen inte heller har mycket till övers för äganderätten och avtalsfriheten.

Den kängan utdelade juridikstuderande Hanna Wagenius i sin krönika i senaste numret av Neo, en krönika vi bjuder på i sin helhet här.

Nu har FN-förbundets ordförande Aleksander Gabelic begärt replik som följer nedan:

Replik på Hanna Wagenius, Rena rama snurren, Neo 6/2008:

FN:s kommitté mot etnisk diskriminering och rasism uttalade i somras oro över att frågor som rör samernas landrättigheter förblir olösta år efter år och att samerna har berövats sin rätt till vinterbete för sina renar. FN-experterna upprepade också sin ståndpunkt att Sveriges regering måste ta itu med diskrimineringen mot sitt urfolk.

Konflikten mellan markägare och renskötande samer är inte så enkel som Hanna Wagenius tycks vilja göra gällande (Neo 6/08). Äganderätten är mycket riktigt stark i Sverige, men enligt både Sveriges grundlag och Europakonventionen väger renskötselrätten lika tungt – utan att avtal har ingåtts. Problemet är att den svenska staten under lång tid har förnekat samerna de rättigheter som vilar på sedvanerätten.

Inom kort avgörs om Europadomstolen kommer att ta upp det så kallade Härjedalsmålet. Där ställs flera frågor på sin spets. Som urfolk vilar samerna på en muntlig tradition och saknar därmed skrivna dokument som bevisar sedvanerätt till renskötseln. Till det ska läggas att samerna har diskriminerats genom historien bland annat genom att deras traditionella områden har överförts till bönderna med äganderätt utan hänsyn till samernas rättigheter. Samerna har inte heller samma möjlighet som fastighetsägarna att finansiera sina rättegångskostnader. Allt detta måste beaktas.

Sverige må vara bäst i klassen i många folkrättsliga ämnen, men när det gäller behandlingen av samerna får regeringen återkommande kritik. Det är hög tid att den svenska staten, i enlighet med FN:s krav och som Norge redan har gjort, tillerkänner samerna deras särskilda rättigheter.

Aleksander Gabelic
Ordförande i Svenska FN-förbundet


Lämna en kommentar