Paulina Neuding - 21 oktober, 2009

Feministiskt om kvotering

I dag skriver jag på makthavare.se om varför det är dålig emancipationspolitik att syssla med kvotering i den högre utbildningen

[K]voteringen bär på ytterligare en orättvisa som har blivit karakteristisk för vänsterns jämlikhetspolitik. Genom att man kvoteras in eller ut på en utbildning minskar möjligheten att själv påverka sin situation med sitt eget arbete. Man kan gå ut från gymnasiet med högsta betyg och ändå se sig förbisprungen därför att ens grupptillhörighet ytterst övertrumfar den egna arbetsinsatsen. Det är inte ett sätt att uppnå jämställdhet, men det är ett incitament för passivitet.

Hela finns här.


Lämna en kommentar