Mattias Svensson - 18 mars, 2009

Ett rosa hus och några punkterade myter om nyliberalism

Journalisten Jeff Benedict verkar ha skrivit en underbar liten bok Little pink house: A True Story of Defiance and Courage. Den beskriver fallet Susette Kelo som upp i högsta domstolen försvarade sin rätt att bo kvar i sitt hus mot stadens och ett storföretags planer på att riva bostadsområdet och bygga kontorslokaler med omgivande hotell och spa.

Kampen förlorades och högsta domstolen slog fast att den skakigaste kalkyl om framtida skatteintäkter räcker för att fördriva enskilda människor från deras egendom. Statsnyttan över egennyttan, eller ett sant exempel på tillväxtfascism om ni så vill. (Fast tre år efter domen är det enda som hänt att husen rivits, något byggande har inte påbörjats.) Men kampen vanns i människors hjärtan, upprörde opinionen och har lett till större försiktighet i liknande fall Amerika runt.

Det är intressant mot bakgrund av vänsterns konspirationsteori om liberalismen som de besuttnas ideologi att det inte är en politisk majoritet, utan en fungerande äganderätt som var Kelos hopp i denna process. Och det var nyliberaler som hjälpte henne att driva denna kamp mot stat och kapital. Det var Institute for Justice, startat av den Ayn Rand-beundrande Clint Bolick, som drev fallet juridiskt, och det är på Cato Institute man kan lyssna på en hjärtevärmande podcast om saken. Gör det.

Detta apropå bland annat HAX bloggpost om vänsterns föreställningar om nyliberaler.


Lämna en kommentar