Mattias Svensson - 19 november, 2008

En sanningskommission om alkoholen

SVT Opinion igår lanserade jag tanken om en sanningskommission på alkoholområdet. Detta eftersom vi har en alkoholbyråkrati som försöker skydda allmänheten mot forskningsrön som går på tvärs med myndigheternas moraliserande rekommendationer om absolutism. Samt att vi behöver göra upp med den mörka historia av byråkratisk, integritetskränkande, klass- och könsdiskriminerande och odemokratisk alkoholpolitik som präglade 1900-talets Sverige (detta skrev jag långt om i Voltaire), och som idag lever kvar i exempelvis ett åsiktskontrollerande försäljningsmonopol.


Lämna en kommentar