Paulina Neuding - 17 oktober, 2010

Debatten om SD: Posera eller problematisera, DN?

Kort om DN:s huvudledare i dag, där bl a Johan Lundberg och jag anklagas för att ha satt fel ton i debatten om SD: Läs den, den är nämligen ett utmärkt exempel på det Johan och jag beskrev som en ovilja att diskutera problem kring invandring på ett uppriktigt sätt (vilket riskerar att gynna SD, även om det säkert görs av ren välvilja).

DN kritiserar Johan och mig för att vi tycker att man ska diskutera invandrares överrepresentation i brottsstatistiken, och hävdar att överrepresentationen helt kan förklaras med sociala faktorer. DN skriver: ”Människor längst ned i samhällshierarkin är och har alltid varit – även långt innan Sverige hade någon egentlig invandring – överrepresenterade i exempelvis brottslighet och andra sociala svårigheter. En hjärnkirurg från Indien är sannolikt inte det minsta mer brottslig än en hjärnkirurg från Jönköping.”

Detta enkla samband mellan socioekonomisk status och brottslighet motsägs av Brås statistik (Brottslighet bland personer födda i Sverige och i utlandet, 2005:17). Enligt Brå består invandrares överrepresentation även om man gör en s k standardisering med avseende på kön, ålder, utbildning och inkomst. Överrepresentation minskar visserligen för utrikes födda, men bara från faktor 2,5 till 2,1. För andra generationens invandrare minskar motsvarande tal från 2,0 till 1,5.

Det finns en hel del internationell forsking kring invandrares över- och – på vissa platser och under vissa perioder – underrepresentation i brottsstatistiken. Brå listar exempelvis ett antal faktorer som kan förklara den resterande överrepresentationen i Sverige, efter att man har kontrollerat för socioekonomiska variabler. Förklaringarna kan ligga i selektionen, frustration, diskriminering, upplevd diskriminering, kulturskillnader och traumatiska upplevelser i ursprungslandet. På andra håll – på vissa orter i USA under vissa perioder t ex – har invandrare varit underrepresenterade i brottstatistiken. Detta påminner om att själva invandrarskapet i sig – med alla svårigheter som det innebär att börja om på nytt i ett främmande land – inte nödvändigtvis måste vara en faktor som kan medföra ökad brottsbenägenhet.

Ju mer man tar reda på om hur alla dessa faktorer påverkar brottsligheten, desto bättre förutsättningar har man att pressa ner brottsnivåerna. (Vilket kanske inte är särskilt relevant i Marieberg, men extremt angeläget för t ex mina gamla släktingar i Rosengård. Händer det dem något så måste de numera vänta längre på ambulans, eftersom ambulanspersonalen åker in i Rosengård först när de kan få eskort av polis.)

DN viftar bort frågan genom att ange en förklaring som bara är delvis sann, och förnekar på så vis dess komplexitet. Det ser förstås väldigt ädelt ut, men det är också ett utmärkt exempel på hur medier undviker att ta i de här frågorna på ett uppriktigt sätt. På det viset bekräftar de bara Johans och min tes. Vi anklagas för att jamsa med SD, när vi försöker få andra medier – DN:s ledarredaktion t ex – att sluta kratta manegen för dem.

PS: Jag vet att det finns en fantastisk vilja därute att missförstå mina och Johans avsikter här, så låt mig upprepa: Vi är båda vänner av öppna gränser, vi är väl medvetna om att de flesta invandrare inte begår brott och att de flesta brott i Sverige begås av svenskar. Vi är på inget sätt ute efter att skuldbelägga invandrare som kollektiv – lika lite som man skuldbelägger män som kollektiv när man konstaterar att män, som grupp betraktade, är mer brottsbenägna än kvinnor. Läs gärna mer här här och här.


Lämna en kommentar


12 kommentarer

 1. Madeleine says: 26 juni, 2011 kl. 10:06

  @olof den andre
  Om det nu stämmer som du säger, att människor som flyttar ofta är mer benägna att begå brott – hur ser du då på det faktum att det endast är invandrare från Mellanöstern och Afrika som är överrepresenterade i brottslighet? Invandrare från speciellt östra Asien (Kina, Japan, Filippinerna, Sydkorea osv.) begick faktiskt brott i lägre utsträckning än infödda norrmän – med andra ord är dessa invandrargrupper underrepresenterade i brott. Menar du att dessa människor är mindre benägna att flytta än exempelvis irakier?
  Min uppfattning (jag bor i en invandrartät stad med en stor andel somalier och irakier) är att dessa personer snarare flyttar mindre än svenskar gör i allmänhet. De bor ofta hela livet i samma lägenhet och flyttar de gör de det till ett annat boende i samma kommun.

  Och alla ni andra som hävdar att Sverige aldrig varit så rasistiskt (varför delar ni förövrigt in mänskligheten i raser – det är underligt att det bara är ”antirasisterna! som ens nämner ordet ”ras”?) och främlingsfientligt som nu – har ni inte läst rapporten från Forskning och Framsteg (http://www.fof.se/tidning/2011/5/rasismen-minskar) som visar att främlingsfientligheten trots Sverigedemokraternas intåg i riksdagen faktiskt minskar? Sverige sägs faktiskt vara ett av de länder i världen som är mest toleranta vad gäller invandring(även om det verkar vara tvärtom om man lyssnar på politikerna – men vem bryr sig i vad de har att säga nuförtiden?).
  Eftersom regering och riksdag inte är intresserade i att ta reda på VARFÖR vissa folkgrupper är mer benägna att begå brott, tycker jag att de åtminstone kan rätta till problemen genom att införa obligatorisk utvisning av alla som begår brott som leder till fängelse i minst två år (lite som Danmarks nya lag). Att skylla på ”traumatiska upplevelser” fungerar inte längre – undersökningar har ju visat att många av de som utger sig för att komma från ett krigsdrabbat land inte alls gör det, utan kommer från något fredligt grannland.
  Och den där undersökningen om att över 50% (58%? – har inte sidan framför mig) av alla invandrare fortfarande lever på socialbidrag eller A-kassa efter nio år i landet borde väl visa på att massinvandring knappast är bra ur en ekonomisk synpunkt heller. Tvärtom visar en artikel från Norge att staten går back på invandring från MENA-länderna men däremot tjänar på invandrare från Europa och andra länder med västs värderingar (http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10094164). Detta talas det självklart inte om i Sverige, även om vi kan anta att situationen är detsamma här, eller snarare värre då vi tar in så många fler immigranter från underutvecklade länder än vad Norge gör.

  Svara
 2. hemp says: 26 juni, 2011 kl. 05:31

  Runt 1900-talet utvandrade dock en stor del av Sveriges befolkning till Amerika. Sedan 1930 har Sverige varit ett invandringsland vars utrikes fodda del av befolkningen ar lika stor som USA s och storre an till exempel Storbritanniens. Sverige har de senaste 150 aren gatt fran att vara ett utvandringsland till ett invandringsland.

  Svara
 3. Monex fraud says: 16 december, 2010 kl. 00:28

  Runt 1900-talet utvandrade dock en stor del av Sveriges befolkning till Amerika. Sedan 1930 har Sverige varit ett invandringsland vars utrikes f dda del av befolkningen r lika stor som USA s och st rre n till exempel Storbritanniens. Sverige har de senaste 150 ren g tt fr n att vara ett utvandringsland till ett invandringsland.

  Svara
 4. Esteban says: 20 oktober, 2010 kl. 14:23

  @olof den andre
  Hur stor andel av Rosengårds invånare kastar sten på ambulans och brandkår? Hur stor andel av Rosengårds invånare tycker att sådant är bra? En liten minoritet, utan tvekan. Man kan diskutera problemet och erkänna fakta utan att raljera i svepande ordalag. You fail, Sir.

  @Laertes
  Fakta är fakta och i en seriös diskussion ska alla fakta ligga på bordet utan skuldbeläggande och skam. Anledningen till att du (och DN, och många många fler) har misslyckats att mota SD i grind är att ni är rädda och lata. Ni vägrar erkänna fakta av rädsla för ökad främlingsfientlighet, ni vägrar redogöra för VARFÖR etnicitet/kultur/invandrarstatus/whatever är ett sämre perspektiv än andra för att hitta lösningen på de aktuella problemen för att ni är lata. Istället tystar ni debatten genom att spela ut rasistkortet. Nå, vi har prövat ert sätt rätt länge nu, och med SD i riksdagen så är det uppenbart att det är ni som krattat manegen åt SD. Vad sägs om att ge det gamla fria ordet en chans?

  Svara
 5. Dedalus says: 20 oktober, 2010 kl. 10:39

  Ja jösses. Grundbulten i argumentationen är alltså en fem år gammal BRÅ-rapport där *registrerade* brott standardiseras utifrån några få socioekonomiska variabler.

  Rapporten säger alltså ingenting om hur *benägenheten att begå brott* påverkas av hela floran av socioekonomiska bakgrundsfaktorer.

  Detta sätt att argumentera och presentera ”fakta” känns väldigt bekant — från extremhögerns flygblad.

  Svara
 6. olof den andre says: 18 oktober, 2010 kl. 19:16

  Människor som flyttar ofta begår oftare brott, människor som saknar nära anknytning till sin bostadsort begår oftare brott, människor som får veta att deras hemlands värderingar är precis och minst lika mycket värda som Sveriges begår ofta brott som inte klassas som sådana i hemlandet. Att invandrare t.ex.är överrepresenterade i narkotikabrottsligheten men underd:o i hembränning är inte alls konstigt.

  Typisk invandrarbrottslighet tycks tyvärr stenkastande på ambulans och brandkår vara, där handlar det om till 100 procent importerad brottslighet. Jag har då aldrig hört talas om slikt beteende av etniska/infödda svenskar, iaf inte innan det blev sed o allmänt påbjudet i Rosengård.

  Svara
 7. Laertes says: 18 oktober, 2010 kl. 14:17

  ”Förklaringarna kan ligga i selektionen, frustration, diskriminering, upplevd diskriminering, kulturskillnader och traumatiska upplevelser i ursprungslandet.”

  Ja, dåså. Eller vill ni hellre höra något annat? Ni fiskar ju uppenbarligen efter det. Kommer ni vara nöjda när man på allvar diskuterar kultur och kriminalitet eller är ni inte nöjda förrän vi har ett samtal om ras och kriminalitet? Ni vill säkert väl, men snacka om att kratta menegen för SD. Ni bekräftar deras vanföreställningar. Signaturen Lars Berg ovan gillar verkligen det ni skriver, vad tror ni att han röstar på? SD älskar er för att ni driver debatten åt deras håll. Snälla sluta förstöra Sverige.

  Svara
 8. Lars Berg says: 17 oktober, 2010 kl. 20:52

  Problemet ligger både i att problemen sopas under mattan (vilket du och Johan nu lyft upp på åtminstone ett ställe) OCH att ingen adresserar problemen seriöst förutom SD (som adresserar dem men med sina egna – i mina ögon – idiotiska lösningar). Om några fler partier hade föreslagit verkligt radikala åtgärder för att få t ex skolan att funka i invandrartäta förorter så hade SD haft svårt att hävda sig. Men när de flesta partier inte vill göra ett skit och FP, de i dessa sammanhang mest radikala, vill införa betyg i sexan, så lämnas väljarna att tro att dessa politiker faktiskt tycker det är OK att en majoritet går ur en skola utan kunskaper. Samma sak när det gäller bidragsberoende, brottslighet, arbetslöshet. Det brinner där ute men i politikers tal låter det som om vi har sjuttiotalets problem.

  Svara
 9. jojjo says: 17 oktober, 2010 kl. 19:34

  Leif/
  Så om man förutsättningslöst vill ta reda på ett samhällsproblems orsaker, för att kunna lösa det på ett vettigt sätt, då banar man väg för de populister som vill utnyttja samhällsproblemet för att driva igenom sin egen agenda? Lustigt, jag tror, som Lundberg och Neuding, att det är precis tvärt om: Det enda sättet att förhindra populisterna från att utnyttja problemet är att tala öppet om det och försöka åtgärda det. Och vad föreslår du att man gör istället? Ignorerar fakta och struntar i problem? För det brukar ju inte fungera så bra i längden.

  Svara
 10. Asdf says: 17 oktober, 2010 kl. 18:38

  DN missförstår på flit så att du skall förklara så att de kan inta en von oben-attityd till dina förklaringar.

  Om de inte är relevanta är de inte relevanta och deltar inte längre i diskussionen. Är de oseriösa skall de behandlas som den oseriösa part de är.

  Mona lyckades inte vara relevant och åkte ut på ändan, DN lyckas inte vara relevant och alla betraktar dem som hela hovets mittpunkt.

  Saknar de förmågan att säga relevanta ting förtjänar de inte en central eller upphöjd position. Vad annat än att säga relevanta ting är en tidnings uppgift?

  Det kan ju inte vara ”att väcka känslor” eller ”skapa debatt” eller tom ”sprida rökridåer”, nej klart det är att föra en relevant debatt framåt. Så om de inte gör det, vad sysslar de med då?

  Svara
 11. Rätt ord på rätt plats « Marius Ramnehill says: 17 oktober, 2010 kl. 14:58

  […] att kalla det problemen med invandringen? Paulina Neuding skriver att hon och Johan Lundberg ”på inget sätt [är] ute efter att skuldbelägga invandrare som kollektiv” – men varför gör de det då så lätt att tolka debattartikeln på DN.se just […]

  Svara
 12. Leif Mohlin says: 17 oktober, 2010 kl. 14:15

  Tja, vad skall man säga. Om SD varit Sovjetunionen och jag varit Staffan Skott så hade nog omdömet blivit att Du och Johan Lundbergs intentioner har nog ingen missat, men att ni i alla fall agerar NYTTIG IDIOT för SD.

  Eftersom parametrar inte är svart/vita utan går på olika axlar kan man välja perspektiv. För mig har ni legitimerat just detta perspektiv som är så lätt att välja och som är så ofruktbart. Jan Guilou var där och trampade på 80-talet. Jag råkade vara i studion på Rekordmagazinet när han fick äta upp det.
  Glöm det hela, lägg ner och se perspektiven.
  Att gå till historien som den som banade väg för ett hårdare flyktingfientligt Sverige är inget vidare. Även om ni inte avsåg det. Det ser ju alla.

  Svara