Thomas Jefferson: Author of America

Christopher Hitchens

av Danjell Elgebrant

Thomas Jefferson Author of America Christopher Hitchens recension Danjell Elgebrant Neo nr 1 2012

En fascination för dubbelnaturen Thomas Jefferson, slavägaren som gjorde mer för friheten i världen än någon annan, är något man kunde förvänta sig hos Christopher Hitchens. Biografin Thomas Jefferson: Author of America är därför en av de böcker som författaren förr eller senare helt enkelt blir tvungen att skriva.

Jefferson var den briljante debattören som försvarade sanning och rättframhet, men privat var han en träig surkart som gärna koketterade med falsk blygsamhet. Jefferson försvarade rätten till uppror mot tyranni så till den milda grad att han vägrade se hur den franska revolutionen han så ivrigt stött sjönk ned i skräckvälde. Värt att notera är även att Jefferson själv aldrig tog till vapen mot britterna utan föredrog att betrakta saken på avstånd, långt innan någon formulerat begreppet chickenhawk.

Hitchens tes är att Jeffersons gärning, mer än någon annan av Grundlagsfäderna, kom att definiera den unga republiken. Valet mellan John Adams och Thomas Jefferson år 1800 blir därmed en av historiens mer underskattade turning points. Hitchens får också in den minnesvärda poängen, med udden riktad mot samtiden, att detta var ett val då folket hade att ta ställning mellan ordföranden för the American Philosophical Society och grundaren av the American Academy of Arts and Sciences.

Artikeln publicerad i Neo #1 - 2012

Lämna en kommentar