Recension:

The Climate Casino

William Nordhaus

av Mattias Svensson

Mattias Svensson recension William Nordhaus The climate casino Neo nr 1 2014

Världens förmodligen ledande klimatekonom William Nordhaus vänder pedagogiskt på frågan vad som bör göras åt den globala uppvärmningen. Med utgångspunkt i ekonomisk tänkande underkänner han några av de mer alarmistiska prognoserna om flyktingvågor och missväxt. Sådana scenarier är osannolika, givet effekterna av växande välstånd. Lika noggrant nagelfars och underkänns många gröna politiska program. USA:s samtliga gröna subventioner har exempelvis sammantaget noll effekt på utsläppen av växthusgaser. Klimatpolitiken måste utgå från effektiva åtgärder, annars drar kostnaderna raskt iväg och det blir omöjligt att minska utsläppen i tillräcklig omfattning. Den viktigaste åtgärden är att sätta ett pris på koldioxidutsläpp, antingen via skatter eller utsläppshandel.

Artikeln publicerad i Neo #1–2014

Lämna en kommentar