Ska Sverige finnas?

Nationalstaten är exkluderande, men har unik folklig förankring.