Öppenhet är inget hot

av Andreas Ericson

Andreas Ericson Joakim Ruist EU migration Bulgaria Romania Daily Express Neo nr 1 2014

När Rumänien och Bulgarien blev medlemmar i EU för sju år sedan valde den svenska regeringen till skillnad från nästan alla andra medlemsländer att inte begränsa den fria rörligheten för de nya unionsmedborgarna.

Storbritannien införde restriktioner och bara tanken på att häva dem möts nu av oro för social turism och lönedumpning. Andreas Ericson Joakim Ruist EU migration Bulgaria Romania Daily Express Neo nr 1 2014

Men den oron verkar obefogad. I en studie från Göteborgs universitet undersöks hur de bulgariska och rumänska invandrarna påverkade Sveriges ekonomi under år 2011. I snitt visade sig tillskottet vara ungefär 30 procent högre än kostnaderna. Migranterna tar i mindre grad del av transfereringar och offentligt finansierad verksamhet än genomsnittssvensken. Kostnaden för genomsnittsmigranten var 2011 ungefär 90 000 kronor och intäkterna ungefär 120 000 kronor.

Studiens upphovsman Joakim Ruist tror att Storbritannien kan förvänta sig än mer positiva nettosiffror, bland annat eftersom språket är ett mindre problem då många invandrare pratar engelska redan innan de anländer.

Artikeln publicerad i Neo #1–2014

Lämna en kommentar