Roman Frydman

Låt det svänga lite

En ekonomi utan anspråk på att förklara hela världen kan möjligen göra den lite bättre.

av Mattias Svensson

Ramar för laissez-faire, men ingen återgång till 70-talets priskontroller. Roman Frydman lanserar nya lösningar för finansmarknaderna.

Ramar för laissez-faire, men ingen återgång till 70-talets priskontroller. Roman Frydman lanserar nya lösningar för finansmarknaderna.

 

En av vårens tyngsta ekonomiböcker, Beyond mechanical markets – Asset Price Swings, Risk, and the Role of the State (Princeton University Press, 2011) är skriven av ekonomiprofessorerna Roman Frydman vid New York University och Michael Goldberg vid University of New Hampshire. Boken kritiserar de mekaniska modeller som makroekonomer och finansaktörer i dag använder sig av. Författarna visar samtidigt att kritkerna har fel som beskriver aktörer på finansmarknaderna som irrationella och styrda av hjordmentalitet och instinkt.

Hur ser en ekonomisk modell ut som tar hänsyn till detta?

– Med imperfekt kunskap kan man inte dra slutsatsen att marknader alltid kommer att fungera perfekt. Här kommer vår teori in. Marknader skapar excesser och felallokering som kräver kollektivt handlande, att staten träder in.

Det är ju inte bara finansaktörer som gillar boomen med raskt stigande priser. Det gör även politiker. Hur ska de då kontrollera detta?

– Vår teori är rätt optimistisk rörande politiskt agerande. Vi har självständiga centralbanker för att kontrollera inflationen, så varför kan vi inte ha liknande institutioner mot excesser på marknaden?

Hur ser lösningen ut på finansmarknadsområdet?

– Vi får leva med ekonomiska förändringar. Samtidigt, juryn är fortfarande ute, men det kan göras troligt att marknader i normalfallet fungerar så bra att de borde vara fullständigt fria. Då ingriper vi bara mot excesserna. Laissez-faire inom ett keynesianskt ramverk.

Ni vill låta myndigheter sätta ramar för vilka prisförändringar som får ske på bostads- och valutamarknader. Det låter som en repris på 1970- och 1980-talets priskontroller.

– Absolut inte! Våra förslag handlar om att påverka incitamenten i vissa situationer och låta marknaden sköta resten. Ett exempel är Spanien. Deras centralbank ställde under högkonjunkturen strängare krav på de stora affärsbankernas kapitaltäckning. Storbankerna klarade därmed krisen rätt bra. De lokala småbankerna med stor exponering mot fastighetsmarknaden har däremot fått stora problem.Roman Frydman Beyond mechanical markets Neo nr 3 2011 citat

Någon ni ofta refererar till i boken är ekonomipristagaren Friedrich Hayek. Men hans slutsats av att vi inte har perfekt kunskap är att staten inte ska gripa in i ekonomi och prisbildning. Varför drar du en annan slutsats?

– Hayek förstod att metodologisk individualism inte räcker, det är vad hela hans argument för hur marknader sprider kunskap i ett samhälle bygger på. Men han var rädd för att släppa den politiska individualismen, hans argument var ju riktat mot planerare.

Behövs inte det i dag?

–Det underbara med vår tid i historien är att vi kan slappna av. Kommunismen har redan fallit. Ingen tror att vi kan göra saker utan marknader. Vi måste inte argumentera för eller låtsas att marknader är perfekta. Det är onödigt.

Artikeln publicerad i Neo #3 – 2011

Lämna en kommentar