Hur historia skrevs

Robert Conquest 1917–2015.

av Mattias Svensson

Foto: Vincent de Groot / Wikimedia Commons

Foto: Vincent de Groot / Wikimedia Commons

Robert Conquest Josef Stalin Holodomor Ukraina Sovjetunionen Jerry F Hough Neo nr 4 2015Historikern och poeten Robert Conquest (1917–2015) gick bort i augusti. Mest känd var han för att i The great terror från 1968 detaljerat gå igenom Sovjetledaren Josef Stalins förbrytelser mot det egna folket på 1930- och 40-talet. Arbetsläger, folkfördrivningar, planerad svält och avrättningar beräknas ha tagit livet av åtminstone 20 miljoner människor.

Andra historiker höll envetet fast vid betydligt lägre skattningar. När The great terror kom i nyutgåva 1990 föreslog därför en vän att titeln skulle ändras till ”I Told You So, You Fucking Fools”.

Ett bokkapitel med den innebörden fick Robert Conquest ändå skriva. I antologin The strange death of Soviet communism – A postscript (Transaction Publishers 2008) nagelfar han i historiens obarmhärtiga ljus sina akademiska kritiker.

Till de amerikanska forskare som in på 1980-talet litat till Sovjetunionens uppblåsta folkräkningsdata från 1939 ger Conquest en liten inblick i de incitament som rådde. Den föregående folkräkningen från 1937 hade inte bara stoppats. De som utförde den anklagades för att konspirera mot staten genom att ha verkat för att minska befolkningssiffrorna – och blev därefter skjutna.

Allra märkligast är nog berättelsen om Jerry F Hough. Hough fick som ung forskare revidera den avlidne Merle Fainsods standardverk från 1953 How Russia is Ruled. Detta gjorde han genom att bland annat ta bort 60 referenser till tvångsarbetsläger, liksom Fainsods paralleller till det totalitära nazistyret i Tyskland, samt ersätta faktauppgifter om hur många partimedlemmar Stalin låtit mörda med mer harmlösa uppgifter om hur många som lämnat partiet. För sådan ”bearbetning” satte Hough upp sig själv som medförfattare till det nya standardverk How the Soviet Union is governed som 1979 gavs ut på Harvard University Press. Därefter gick han vidare i sin akademiska karriär. Hough (född 1935) är fortfarande professor vid Duke University i North Carolina och planerar att gå i pension först 2018.

Publiceringsdatum: 2015-11-20
Artikeln publicerad i Neo #4 – 2015

Lämna en kommentar